Länk till Försvarshögskolans Facebook-sida
Länk till Försvarshögskolans Twitter-sida

Försvarshögskolan

Box 278 05
115 93 Stockholm
Besök: Drottning Kristinas väg 37

Växel: 08-553 425 00
Fax: 08-553 425 98
E-post: registrator [at] fhs.se

Fakturaadress: Försvarshögskolan
FE-1026
838 83 Frösön

Organisationsnr: 202100-4730
Plusgiro: 313237-0

 • Studenter och forskare belönade

  Örlogsmannasällskapet och Krigsvetenskapsakademien har belönat en tidigare HSU-studerande, en tidigare OP-student och en FHS-forskare vid sina respektive högtidssammankomster under november månad.

  6 december 2016

 • Nya böcker med genusperspektiv på krig, fred och säkerhet

  Vid Försvarshögskolan pågår sedan 2009 projektet Checkpoint, som lyfter fram kunskap om diskriminering. Under 2016 har Anna Lindh-biblioteket köpt in över 100 böcker inom projekt Checkpoint. Nu ställer vi ut ett större urval av dessa vid tidskriftshyllorna på biblioteket.

  30 november 2016

 • Fredagsfilmen - Sitt ihop med andra

  Filmen "Sitt ihop med andra" är den sista av fem filmer från FHS hyresvärd Akademiska hus, och visar hur de jobbar med att minska energiförbrukningen i sina fastigheter och vad du kan göra för att hjälpa till.

  25 november 2016

 • En professor i krishantering har inte brist på arbetsuppgifter

  Eva-Karin Olsson är nyutnämnd professor vid Försvarshögskolan. Hennes ämne är statsvetenskap med inriktning på krishantering och internationell samverkan.

  22 november 2016

 • Fredagsfilmen - Öppna inte fönster

  Filmen "Öppna inte fönster" är den fjärde av fem filmer från FHS hyresvärd Akademiska hus, och visar hur de jobbar med att minska energiförbrukningen i sina fastigheter och vad du kan göra för att hjälpa till.

  18 november 2016

 • Johan Sigholm doktor på försvarets IT-säkerhet

  Johan Sigholm är den senaste i raden av nya doktorer från vid Försvarshögskolans militärtekniska avdelning. Disputationen, som är den första i högskolans egen regi, hölls i Sverigesalen den 11 november genom ett nytt samarbete med Högskolan i Skövde. Professor Martin Norsell har varit huvudhandledare.

  16 november 2016

Nyhetsarkiv Prenumerera på nyheter

Försvarshögskolan i media

Prenumerera

Senaste nyheterna från externa sidan

Prenumerera