Länk till Försvarshögskolans Facebook-sida
Länk till Försvarshögskolans Twitter-sida

Försvarshögskolan

Box 278 05
115 93 Stockholm
Besök: Drottning Kristinas väg 37

Växel: 08-553 425 00
Fax: 08-553 425 98
E-post: registrator [at] fhs.se

Fakturaadress: Försvarshögskolan
FE-1026
838 83 Frösön

Organisationsnr: 202100-4730
Plusgiro: 313237-0

 • Nationell säkerhetspolitik på Rikskonferensen

  Försvarshögskolan deltar nu i Rikskonferensen - Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap, som genomförs i Sälen 8-10 januari.

  8 januari 2017

 • Skattetabeller och jämkning etc för 2017

  Information om inhämtning och inläsning av skattetabeller etc.

  2 januari 2017

 • Förkortade och arbetsfria dagar 2017

  Information om vilka dagar under 2017 som är förkortade eller arbetsfria.

  2 januari 2017

 • Frivillighet med plikt ska ge fler i försvaret

  Annika Nordgren Christensen besökte FHS den 8 december för att berätta om slutsatserna från utredningen En robust personalförsörjning av det militära försvaret.

  9 december 2016

 • Studenter och forskare belönade

  Örlogsmannasällskapet och Krigsvetenskapsakademien har belönat en tidigare HSU-studerande, en tidigare OP-student och en FHS-forskare vid sina respektive högtidssammankomster under november månad.

  6 december 2016

 • Nya böcker med genusperspektiv på krig, fred och säkerhet

  Vid Försvarshögskolan pågår sedan 2009 projektet Checkpoint, som lyfter fram kunskap om diskriminering. Under 2016 har Anna Lindh-biblioteket köpt in över 100 böcker inom projekt Checkpoint. Nu ställer vi ut ett större urval av dessa vid tidskriftshyllorna på biblioteket.

  30 november 2016

Nyhetsarkiv Prenumerera på nyheter

Senaste nyheterna från externa sidan

Prenumerera