Anna Lindh-biblioteket är ett vetenskapligt specialbibliotek inom försvar, utrikes- och säkerhetspolitik
Vår huvudmän är Försvarshogskolan och Utrikespolitiska Institutet
Checkpoint: nya böcker med genusperspektiv
Anna Lindh-biblioteket är NATO depåbibliotek
 • Tolvslaget på biblioteket

  Välkommen till biblioteket för presentationer av aktuella teman och bra verktyg.

  22 februari 2017

 • Tillfälligt förlängd lånetid

  Biblioteket har nu förlängd lånetid på alla lånade böcker.

  21 februari 2017

 • Förändringar av e-resurser 2017

  Förändringar i Anna Lindh-bibliotekets bestånd av e-resurser 2017

  16 februari 2017

 • Implementering av ny biblioteksplattform

  Implementering av ny biblioteksplattform på Anna Lindh-biblioteket

  10 februari 2017

 • Nya böcker

  Bibliotekets stora mängd av nyinköpt litteratur skyltas nu i biblioteket.

  Du hittar dem vid nyhetshyllan och vid tidskriftshyllorna.

  8 februari 2017

 • Nya böcker med genusperspektiv på krig, fred och säkerhet

  Vid Försvarshögskolan pågår sedan 2009 projektet Checkpoint, som lyfter fram kunskap om diskriminering. Under 2016 har Anna Lindh-biblioteket köpt in över 100 böcker inom projekt Checkpoint. Nu ställer vi ut ett större urval av dessa vid tidskriftshyllorna på biblioteket.

  5 januari 2017

Nyhetsarkiv Prenumerera på nyheter