Anna Lindh-biblioteket är ett vetenskapligt specialbibliotek inom försvar, utrikes- och säkerhetspolitik
Vår huvudmän är Försvarshogskolan och Utrikespolitiska Institutet
Checkpoint: nya böcker med genusperspektiv
Anna Lindh-biblioteket är NATO depåbibliotek
 • Problem med åtkomst till amerikanska militära resurser

  För närvarande har vi problem med åtkomsten till vissa amerikanska militära webbplatser. Foreign Military Stuides office och Strategic Studies Institutes är just nu inte tillgängliga.

  26 maj 2015

 • Sommarlån

  Från den 25 maj är det sommarlånetid på alla Anna Lindh-bibliotekets böcker, med återlämningsdatum 10 augusti.

  Glad sommar önskar biblioteket!

  25 maj 2015

 • Villkor för utskrifter och kopiering för studenter vid Försvarshögskolan

  Enligt nu gällande regelverk får du vid varje terminsstart ditt kopieringskort laddat med 500 gratis utskrifter. Inför varje terminsstart kommer ditt kort att nollställas. Om du har köpt utskrifter som inte har förbrukats kommer de inte att betalas tillbaka.

  

  25 maj 2015

 • Hjälp oss hålla ordning i hyllorna

  Om du har läst en referensbok – lägg den gärna på en återlämningsvagn så ställer vi upp den i hyllan igen.

  22 maj 2015

 • Geodata skapar nya möjligheter för studenter och forskare

  Försvarshögskolan har tecknat ett avtal för fri tillgång till geografisk information och kartor via webbtjänsten GET- . Genom GET- kan nu studenter och anställda vid Försvarshögskolan få tillgång till en stor mängd geodata som kan användas i forskning och undervisning.

  21 maj 2015

 • Ulrik Spak disputerar 22 maj

  Ulrik Spak, verksam vid Försvarshögskolan, disputerar vid Uppsala Universitet fredagen den 22 maj med doktorsavhandlingen "Change Detection of the Unexpected. Enhancing change detection of the unexpected in a complex and high risk context – guiding visual attention in a digital display environment".

  20 maj 2015

Nyhetsarkiv Prenumerera på nyheter