Uppslagsverk och ordlistor

 • DOD Dictionary of Military Terms

  Beskrivning: Engelsk ordlista från Joint Publications över militära termer.
  Ämnesord: Militärväsen Ordböcker
  Tillgång: Fritt tillgänglig
  Upphovsman: Joint Publications
  Ytterligare information: Om databasen
 • Försvarsmaktens ordlista

  Beskrivning: Militära termer
  Ämnesord: Militärväsen Lexikon
  Tillgång: Fritt tillgänglig
  Upphovsman: Försvarsmakten
 • Nationalencyklopedin (NE)

  Beskrivning: Webbaserat uppslagsverk. Svenska Nationalencyklopedin i fulltext och deras svenska och engelska ordbok.
  Ämnesord: Encyklopedier
  Tillgång: Studerande/anställda vid Försvarshögskolan, bibliotekets IT-torg
  Upphovsman: Nationalencyklopedin/Cydonia Development
  Ytterligare information: Om databasen, Sökhjälp
 • Svenska Akademiens ordbok

  Beskrivning: Historisk ordbok över svenska språket med beskrivningar av skriven svenska från 1500-talet-. Ordbetydelse, stavning, uttal och böjning samt etymologi.
  Ämnesord: Ordböcker Svenska
  Tillgång: Fritt tillgänglig
  Upphovsman: Svenska Akademien
  Ytterligare information: Sökhjälp
 • Svenska Akademiens ordlista

  Beskrivning: 125 000 samtida svenska ord med stavning, uttal, böjning och ibland betydelse.
  Ämnesord: Lexikon Svenska språket
  Tillgång: Fritt tillgänglig
  Upphovsman: Svenska Akademien
  Ytterligare information: Om databasen
 • Svenskt Biografiskt Lexikon

  Beskrivning: Webbaserat uppslagsverk med information om personer och släkter från 1917-.
  Ämnesord: Svenskar Biografi
  Tillgång: Fritt tillgänglig
  Upphovsman: Riksarkivet
  Ytterligare information: Om databasen, Sökhjälp
 • WordFinder

  Beskrivning:

  Databasen innehåller ordböcker och lexikon på olika språk. Se titellistan för närmare information om vilka publikationer som ingår. Access till lexikonen ges via webbläsare, mobiltelefon och läsplatta. Länk till titellista (PDF, 328 kB)

  För Norstedts ordböcker, se Nationalencyklopedin – Tjänster - Ordböcker! Norstedts stora ryska ordbok finns fortfarande i WordFinder.

  Om man vill skapa ett personligt konto i Wordfinder utöver Försvarshögskolans access kan man göra det under "My Account". Sitter man på distans när man gör det måste denna direktllänk användas:

  https://app-wordfinder-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/en/login

  En instruktion för hur man skapar personligt konto finns här:

  Personligt konto i Wordfinder (Word, 645 kB)

  Ämnesord: Ordböcker Lexikon
  Tillgång: Studerande/anställda vid FHS; bibliotekets IT-torg
  Upphovsman: WordFinder
  Ytterligare information: Om upphovsmannen, Sökhjälp