Forskning vid Försvarshögskolan

Försvarshögskolan bedriver forskning och studier inom följande områden:

Forskningsnyheter

  • Maria studerar destruktivt ledarskap i krishantering

    Maria Fors Brandebo, forskare vid Försvarshögskolans Ledarskapscentrum i Karlstad, har blivit beviljad 1.8 miljoner kronor i postdoktoralt stöd från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).

    12 juli 2017

  • Nytt uppdrag om informationspåverkan till Försvarshögskolan

    Uppdraget från MSB är att undersöka om salafistiska jihadistmiljöers budskap aktivt sprids i Sverige och vilka metoder som i så fall används. Arbetet startar i slutet av augusti och leds av Magnus Ranstorp, forskningsledare på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.

    30 juni 2017

Nyhetsarkiv forskning Prenumerera på nyheter