Cats - Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier

Studier av asymmetriska hot i informationsåldern.

Forskningsprojekt

Cats huvudsakliga forskningsinsatser baseras nu främst på det miljöstöd för forskning och studier av asymmetriska hot som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar under perioden 2011-2015. Detta miljöstöd innehåller två verksamhetsinriktningar:

  • Strategisk kontraterrorism
    Dr. Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan.
  • Underrättelsestudier
    Dr. Wilhelm Agrell, Lunds universitet.

Samarbetspartners

Elcano Royal Institute

European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE)

European Union Radicalisation Awareness Network (EU RAN)

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

George Washington University Center for Cyber and Homeland Secuirty (GWU CCHS)

The International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) King's College

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (UN CTED)

University of St. Andrews

World Economic Forum Global Agenda Councils

Åbo Akademi