Cats - Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier

Studier av asymmetriska hot i informationsåldern.

2013

2013-06-10

Den svarta svanen och dess motståndare: förvarningsaspekter på attentaten i Oslo och på Utøya

Var terrorattentaten i Oslo och på Utøya 22 juli 2011 en i raden av stora underrättelse- och varningsmisslyckanden? Eller var i själva verket Anders Behring Breivik en exponent för en helt förändrad säkerhetspolitisk karta där hoten inte kan överblickas på samhälls- och individnivå?

I en ny rapport av professor Wilhelm Agrell från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan undersöker han den avsaknad av varning som tvingade samhällets krishanteringssystem att agera utan någon förberedelsetid före och efter terrorattentatet.

Agrell analyserar även de övergripande och allmänt tillämpbara slutsatser som kan dras från de sätt som frågor kring hotbilder och varning hanterades. Rapporten är en del av det projekt kring underrättelsestudier som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Ladda ner rapporten i sin helhet: Den svarta svanen (PDF, 1,3 MB)

2013-05-20

Provisional IRA: inlärning och innovation

Konflikten på Nordirland har varit en av de mest svårlösta konflikterna i Europa under de senaste tre decennierna. Provisional IRA (PIRA) anses också vara den kanske mest sofistikerade terrorist-organisationen med hänseende till modus operandi, kontraspionage, taktik och teknologisk expertis.

Denna studie är ett resultat av ett seminarium vid CATS där ledande akademiker om konflikten bjöds in tillsammans med praktiker med betydande erfarenhet och inblick i PIRA:s verksamhet. Studiens huvudfokus är PIRA:s politiska och militära strategi, utvecklingen av taktisk innovation och färdigheter i sprängmedel samt ett unikt inifrånperspektiv. Rapporten "Terrorist Learning and Innovation: Lessons from PIRA in Northern Ireland" är en del av ett större forskningsprojekt stött av MSB om terrorism i EU och potentiella konsekvenser för planering och skydd av kritisk infrastruktur.

Läs rapporten i sin helhet: Terrorism Learning and Innovation (PDF, 944 kB)

2013-05-03

Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredje land

Studien är resultatet av ett regeringsuppdrag i december 2011 till Försvarshögskolan och dess Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS).

Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredje land (PDF, 2,1 MB)

Summary Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredje land (PDF, 789 kB)

2013-03-22

I Sverige tror vi att cyberträning kommer att bli nyckeln - Lars Nicander kommenterar Urmas Reinsalu.

Läs hela artiklen: Commentary on Urmas Reinsalu's article: In Sweden, we think cyber-training is going to be key

2013-03-21

English Defence League exporterar högerextremism ut i Europa

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan har tillsammans med The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) vid King's College London publicerat rapporten: "A Neo-Nationalist Network: The English Defence League and Europe's Counter-Jihad Movement."

Ladda ner rapporten:

A Neo-Nationalist Network: The English Defence League and Europe's Counter-Jihad Movement (PDF, )

2013-03-05Fusion Centres – Lessons Learned

Efter terrordådet den 11 september mot World Trade Center och de därpå åtföljande attentaten i bland annat Madrid 2004 och i London 2005 blev det uppenbart för många länder att samverkansfunktionerna på underrättelse- och säkerhetsområdet måste stärkas för att ingen relevant operativ information skulle "falla mellan stolarna". Den traditionella legala gränsdragningen sedan det kalla kriget mellan utrikes underrättelsetjänst och inrikes säkerhetstjänst behövde nu ses över i ljuset av det terrorhot där dessa distinktioner blev allt mer obsoleta. Denna studie granskar de olika ambitioner och modeller som ett antal länder genomfört för att förbättra informationshanteringen i kontraterrorsammanhang.

Författare till rapporten är Gudrun Persson, tidigare medarbetare vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS).

Rapporten finns att beställa på Försvarshögskolans internetbokhandel.