Cats - Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier

Studier av asymmetriska hot i informationsåldern.

2014

2014-10-30

Social media och underrättelseverksamhet (PDF, 369 kB)

I en ny studie vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) studerar Gregory F. Treverton och Renanah Miles användingen, och den potentiella användningen, av social media i underrättelseverksamhet. Den första delen av studien inbegriper fyra interaktionskategorier i användandet av social media baserat på amerikanska erfarenheter. Den andra delen behandlar mer specifikt "ny media" och "traditionell media" i konflikter – särskilt i Mellanöstern samt Ryssland, Krim och Ukraina.