Cats - Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier

Studier av asymmetriska hot i informationsåldern.

2015

2015-01-07

National Intelligence and Science – Beyond the Great Divide in Analysis and Policy

Grunden för underrättelsetjänst är inte längre insamling, analys och spridning av hemlig information utan hanteringen av osäkerhet kring viktiga säkerhetsmål, skriver Wilhelm Agrell och Gregory F Treverton i boken National Intelligence and Science – Beyond the Great Divide in Analysis and Policy (Oxford University Press).

I boken skriver Agrell och Treverton att underrättelsetjänster just nu står inför ett allt mer utmanande tryck. Det är både ett behov av noggranna och aktuella bedömningar av potentiella och överhängande säkerhetshot, och oförutsägbarheten i många av dessa växande hot som skapar nya utmaningar. Grunden för underrättelsetjänst är inte längre insamling, analys och spridning av hemlig information utan hanteringen av osäkerhet kring viktiga säkerhetsmål.

Wilhelm Agrell är professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet och gästprofessor på Försvarshögskolan. Gregory F Treverton är chef för US National Intelligence Council, vid vid bokens författande chef för ett forskningscenter vid RAND Corporation och tillika gästprofessor vidFörsvarshögskolan.