Nyheter

 • "Dagens terrorister är gängmedlemmar, inte tedrickande studenter"

  Den europeiska terrorismen förändras. Moderna terrorister är inte längre välutbildade teologistudenter. Istället blir kriminella gäng en allt viktigare rekryteringsbas för den jihadistiska miljön.

  22 november 2017

 • Fredrik Bynander blir chef för lärosätets nya totalförsvarscentrum

  Det blir Fredrik Bynander som ska leda Försvarshögskolans nya centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.

  23 oktober 2017

 • Nytt uppdrag om informationspåverkan till Försvarshögskolan

  Uppdraget från MSB är att undersöka om salafistiska jihadistmiljöers budskap aktivt sprids i Sverige och vilka metoder som i så fall används. Arbetet startar i slutet av augusti och leds av Magnus Ranstorp, forskningsledare på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.

  30 juni 2017

 • Nytt centrum för totalförsvar och samhällssäkerhet på Försvarshögskolan

  Försvarshögskolan gör en ny satsning genom att samla tre av sina forsknings- och utbildningsmiljöer i ett nytt, stort centrum för totalförsvar och samhällssäkerhet. Centrumet ska med utbildningar, analysstöd och övningar rusta samhällets krisberedskap.

  19 juni 2017

 • Unik forskningsrapport analyserar individer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak

  Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan publicerar idag en unik studie om svenska individer som rest till Syrien och Irak sedan 2012 för att ansluta sig till terrorgrupper.

  14 juni 2017

 • Tredje plats för våra studenter som tävlade i cybersäkerhet

  Det blev en hedersam tredjeplats i finalen för laget från Försvarshögskolan när universitet från hela världen tävlade i Cyber 9/12 Student Challenge 2017.

  24 april 2017

 • Så kan finansiering av terrorresor förhindras

  Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan publicerar idag rapporten "Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013 – 2016". Studien har genomförts på uppdrag av Finansinspektionen och syftet är att belysa vilka finansiella spår resande lämnar och utifrån den kunskapen bedöma förutsättningar för att identifiera sådan verksamhet i framtiden.

  9 mars 2017

 • Försvarshögskolans studenter vidare i tävling om cyberförsvar

  Igår arrangerades Cyber Challenge 2017 på Försvarshögskolan, en tävling där studenter från hela landet bildar lag och övar på cybersäkerhet. Försvarshögskolans lag är ett av tre som gått vidare till finalen i Genève i vår.

  27 januari 2017

 • Nordens enda docent i terrorismforskning

  Magnus Ranstorp utsågs måndagen 19 december till docent i statsvetenskap, särskilt terrorismforskning vid Åbo Akademi.

  21 december 2016

 • Nicander om tankesmedjor i USA

  I USA finns ett antal framgångsrika tankesmedjor, så kallade Think Tanks. I två artiklar redogör Lars Nicander för hur tankesmedjorna nått sin framgång och vilken betydelse de har för den amerikanska säkerhetspolitiken.

  29 augusti 2016

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 931.