Cats - Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier

Studier av asymmetriska hot i informationsåldern.

Publikationer

Här finns ett urval av Cats publikationer. Flertalet går att ladda ner som pdf-dokument. De publikationer som är märkta med * (asterisk) finns att beställa vid Försvarshögskolans internetbokhandel.

Insiderrapport – forskningsprojekt på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (PDF, 1,6 MB)

Influence Operations and the Intelligence/Policy Challenges (PDF, 940 kB)

Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq - An Analysis of open-source intelligence and statistical data (PDF, 1,4 MB)*

Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013 – 2016 (PDF, 1,2 MB)

Financial activities linked to persons from Sweden and Denmark who joined terrorist groups in Syria and Iraq during the period 2013 ‐ 2016 (PDF, 703 kB)

Challenge for NATO - Cyber Article 5 (PDF, 232 kB)

Terrorismresor från Europa (PDF, 157 kB)

"Fingret i magen" Ryska utmaningar för svenskt-finskt försvarspolitiskt tänkande (PDF, 448 kB)

Kan Sverige försvaras – mot vad?

Våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier (PDF, 6,5 MB)

"A Neo-Nationalist Network: The English Defence League and Europe's Counter-Jihad Movement" i Radicalization by Peter R. Neumann (ed.)

Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå (PDF, 14,6 MB)

Understanding Terrorism Innovation and Learning - Al-Qaeda and Beyond (forthcoming)

National Intelligence and Science – Beyond the Great Divide in Analysis and Policy

Social Media and Intelligence (english) (PDF, 369 kB)

Handbook for planning, running and evaluating information technology and cyber security exercises (PDF, 674 kB)

Towards Strategic Intelligence - Foresight, Intelligence, and Policy-making (english) (PDF, 4,2 MB)

Den svarta svanen och dess motståndare (PDF, 1,3 MB)

Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredje land (PDF, 2,9 MB)

Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredje land (summary) (PDF, 789 kB)

Fusion Centres - Lessons Learned (english) (PDF, 765 kB)

Fusion Centres - Lessons Learned (svenska) (PDF, 709 kB)

Terrorism Learning and Innovation - Lessons from PIRA in Northern Ireland (PDF, 944 kB)

A Neo-Nationalist Network - The English Defence League and Europe's Counter-Jihad Movement (PDF, )

Intelligence and Counter-Terrorism in a Multi-Centric World*

Addressing "Complexities" in Homeland Security*

Approaches to "Outreach" for Intelligence*

Bridging the Divide between Scientific and Intelligence Analysis*

Comparing Early Warning Across Domains (PDF, 7,3 MB)

New Frontiers in Intelligence*

Hot mot demokrati och vardegrund - en lägesbild från Malmö (PDF, 188 kB)

Mapping Terrorism Research - State of the Art, Gaps, and Future Direction (PDF, 138 kB)

Preventing Terrorism in Maritime Regions (PDF, 3,2 MB)

Preventing Violent Radicalization and Terrorism - The Case of Indonesia (PDF, 802 kB)

Terrorism in the Information Age - New Frontiers?*

Securing Air Traffic - Case CBRN Terrorism (PDF, 5,2 MB)

Securing Lebanon from the Threat of Salafist Jihadism (PDF, 208 kB)

Terrorist Awakening in Sweden (PDF, 936 kB)

The Virtual Sanctuary of Al-Qaeda and Terrorism in an Age of Globalisation (PDF, 158 kB)

Utveckling och säkerhet: metoder för att motverka radikalisering och terrorism i Indonesien

Cooperating Against Terrorism: EU-US Relations*

Al-Qaeda's Terrorist Threat to UNIFIL (PDF, 87 kB)

Baltic Cyber Shield 2010 After-Action-Report (PDF, 199 kB)

Hizballah Training Camps (PDF, 334 kB)