Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier

Crismart kombinerar vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet för att utveckla och sprida kunskap om krishantering på lokal, nationell och internationell nivå.

Om Crismart

Crismart är ett forskningscenter vid Försvarshögskolan i Stockholm. Förutom forskning inom krishantering genomför vi utredningar, utvärderingar, övningar och utbildningar på uppdrag av aktörer inom krisberedskap och totalförsvar.

Vår kärngrupp består av ett tjugotal forskare och analytiker samt ett omfattande internationellt nätverk. Kontakta oss gärna för mer information om vår verksamhet och hur vi bäst kan stödja er.