Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier

Crismarts verksamhet inom analys, utbildning och övning ingår sedan 2018 i Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Förvarshögskolan. Crismart kommer att fortsätta som ett forskningsprogram inom det nybildade centret.

Kontakt

Avdelningschef

Anna Fornstedt

Forskning

Fredrik Bynander

Utredningar, utvärderingar, övningar och utbildningar

Jenny Deschamps-Berger

Kommunikation, webbsida, nyhetsbrev

Viktoria Asp

Publikationer

Stephanie Young

Postadress

Crismart
Försvarshögskolan
Box 27805, 115 93 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Drottning Kristinas väg 37
Stockholm, Sweden

Telefon

+46-8-553 425 00
Fax +46-8-553 427 00

E-post

crismart [at] fhs.se