Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier

Crismarts verksamhet inom analys, utbildning och övning ingår sedan 2018 i Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Förvarshögskolan. Crismart kommer att fortsätta som ett forskningsprogram inom det nybildade centret.

Nätverk

European Crisis Management Academy, ECMA, är ett samarbetsorgan inom krishantering som grundades 1999 av Leidens universitets Crisis Research Centre i Nederländerna, och Crismart. ECMA är ett europeiskt nätverk för krishanterare och akademiker som är verksamma inom forskning, träning och utveckling av ämnesområdet krishantering. Crismart organiserade 2001 års internationella ECMA-konferens "Foundations for Cooperative European Crisis Management: Establishing Common Ground" i Stockholm, 22-23 november 2001. Konferensen var en uppföljning till lanseringen av ECMA 1999 i Haag, Nederländerna, fokuserade på forskning och krishantering. En ny ECMA-konferens ägde rum i Stockholm i maj 2006.

Crismart samarbetar med Utrikespolitiska institutet på flera plan, med kontakten med Crismarts forskningsgrupper i utlandet och forskning kring EU:s krishanteringskapacitet.

Crismart driver forskningsprogrammet CM Europe med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Via programmet samarbetar vi med en mängd universitet och forskningsinstitut. Ett stort antal forskningsgrupper i de nordiska och baltiska länderna, Polen, Ryssland, Nederländerna, Slovenien och USA har etablerats i samarbete med Crismart.

Andra exempel på viktiga samarbetspartners inom Crismarts nätverk är: Critical Incident Analysis Group, (University of Virginia), The Moynihan Institute of Global Affairs, (Syracuse university) och Disaster Research Center, (University of Delaware) Cranfield University, Finnish Institute of International Affairs, University of Latvia, University of Ljubljana (Slovenien), Syracuse University (USA), Warsaw University (Polen), Australian National University, Utrecht University (Holland), Nijmegan University (Holland), Tsing Hua University (Kina) och Crisisplan.

Associerade forskare

Paul 't Hart är professor i förvaltningspolitik vid Utrecht School of Governance, Utrechts universitet, Nederländerna samt Senior Research Fellow vid Political Science Program, Australian National University. Under sin tid vid Leidens universitet, 1987-2004, var han en av grundarna till Crisis Research Center, som stod modell för Crismarts senare utveckling. Paul 't Hart var adjungerad professor vid Försvarshögskolan, och höll ett regelbundet forskningsseminarium för yngre forskare vid Crismart åren 2002-2005, och han deltog även under samma tid i en rad Crismartprojekt. Han är medförfattare med Eric Stern, Bengt Sundelius och Arjen Boin i boken The Politics of Crisis Management: Public Leadership Under Pressure (Cambridge University Press, 2005). Han har varit och är handledare för flera av Crismarts doktorander. Efter att ha verkat under flera år i Australien är Paul tillbaka i Nederländerna och återkommer regelbundet till Crismart för att genomföra forskningsseminarier.

Lina Svedin arbetar nu vid University of Utah, Political Science Department. Vid Crismart ledde Lina utbildnings- och övningsverksamheten i krishantering. Hon var ansvarig för framtagande, genomförande och utvärdering av olika typer utbildnings- och övningsmoduler. Crismart utbildar och övar i krishantering för både offentliga och privata beställare i Sverige och i utlandet. Inom Crismart har hon skrivit en rad fallstudier bl.a. om hanteringen av den väpnade konflikten mellan Hells Angels och Bandidos i Skandinavien 1994-97, översvämningen av Red River, Kanada 1997 och strömavbrottet i Auckland, Nya Zeeland 1998, Auckland Unplugged, 2000. Auckland-fallet publicerades av Lexington i reviderad version 2003 som Auckland Unplugged: Dealing with Criticial Infrastructure Failure. Lina var ansvarig för Crismarts ryska forskargrupp och har tillsammans med professor Boris Porfiriev redigerat volymen Crisis Management in Russia: Overcoming Institutional Rigidity and Resource Constraints, 2002. Lina har även redigerat boken Small-State Crisis Management: The Icelandic Way (2004) tillsammans med Ásthildur Elva Bernharðsdóttir.

Thomas Preston är professor i internationella relationer vid Washington State University med inriktning säkerhetspolitik, utrikespolitik och politisk psykologi. Han är också Faculty Research Associate vid Moynihan Institute of Global Affairs, the Maxwell School, Syracuse University, New York och nu även associerad forskare vid Crismart. Han är författare till publikationerna The President and His Inner Circle: Leadership Style and the Advisory Process in Foreign Affairs (Columbia University Press, 2001), 'From Lambs to Lions': Future Security Relationships in a World of Biological and Nuclear Weapons (Rowman and Littlefield, 2007/2009), medförfattare till Introduction to Political Psychology (Erlbaum, 2004/2009), och han har skrivit ett flertal atiklar och bokkapitel om ledarskap, internationell säkerhet, användandet av "active-learning"-simulationer i klassrumspedagogik, samt utrikespolitisk analys. Hans forskning innehåller för närvarande flera projekt om nukleära/biologiska vapens spridning, sakkunnigas inverkan på politiska ledare och bioterrorism. Han anlitas ofta som rådgivare åt olika amerikanska departement och myndigheter.

Bertjan Verbeek är professor i internationella relationer vid Radboud University Nijmegen. Han studerade statsvetenskap vid Erasmus-universitetet i Rotterdam, Nederländerna, och internationella relationer på Paul Nitze School of Advanced International Studies vid Johns Hopkins-universitetet i Bologna, Italien. Han doktorerade vid European University Institute i Florens, Italien. Tidigare undervisade han i statsvetenskap vid John Cabot-universitetet, Rom, Italien, och Vrije universitet, Amsterdam, Nederländerna. Han undervisade i internationella relationer vid juridiska institutionen på Utrechts universitet, Nederländerna, och har publicerat om jämförande analys av utrikespolitik, krisbeslutsfattande, den europeiska policyprocessen och internationella organisationer.