Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier

Crismarts verksamhet inom analys, utbildning och övning ingår sedan 2018 i Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Förvarshögskolan. Crismart kommer att fortsätta som ett forskningsprogram inom det nybildade centret.

Kontaktperson

Viktoria Asp
Analytiker
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet , [Missing text /templates/netr/person/cena for sv]

Viktoria.Asp [at] fhs.se