Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier

Crismart kombinerar vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet för att utveckla och sprida kunskap om krishantering på lokal, nationell och internationell nivå.

Böcker

The Politics of Crisis Management:
Public Leadership Under Pressure

Arjen Boin, Paul 't Hart, Eric Stern & Bengt Sundelius (2017)

In a new edition of this popular book, updates have been made to decades of collaborative, cross-national and multidisciplinary case study research, and new insights and examples from the last decade are included. This is an original and important contribution from experts in public policy and international security. Order

Bara skog som brinner? Utvärdering av Framsida rapporten Bara skog som brinner?
krishanteringen under skogsbranden
i Västmanland 2014

Viktoria Asp, Fredrik Bynander, Pär Daléus, Jenny Deschamps-Berger, Daniel Sandberg och Erik Schyberg (2015)

Syftet med utvärderingen är att utifrån ett krisberedskapsperspektiv dra lärdomar och ta tillvara erfarenheter från händelsen genom en systematisk undersökning. Underlaget ska även vara till nytta för att utveckla hela det svenska samhällets krisberedskap. Ladda ned eller beställ rapporten Bara skog som brinner?

Perspektiv på krishanteringOmslag till boken Perspektiv på krishantering

Edward Deverell, Dan Hansén och Eva-Karin Olsson (2015)

Perpsektiv på krishantering ger nio teoretiska ingångar till vad en kris är och hur det kan studeras. Boken är uppdelad i tre övergripande perspektiv: hantera, granska och förändra. Boken riktar sig till både studenter som vill förstå forskningsfältet krishantering och till praktiker. Beställ

Governing After Crisis: The Politics of Investigation, Accountability and Learning

Edited by Arjen Boin, Allan McConnell and Paul 't Hart (2008)

An analysis of what happens 'after' crisis to policies, institutions and political leaders. The contributors provide a unique multidisciplinary perspective on crisis management drawing from political science, social psychology, public administration, public policy, international relations, organisation theory and disaster sociology. Order

The Politics of Crisis Management: Public Leadership Under Pressure

Arjen Boin, Paul 't Hart, Eric Stern & Bengt Sundelius (2005)

Former CRISMART Director Eric Stern and founding Director Bengt Sundelius have co-authored with Arjen Boin of Leiden University and Paul 't Hart of Utrect University a new book published by Cambridge University Press: The Politics of Crisis Management - Public Leadership Under Pressure. The authors examine how leaders deal with the strategic challenges they face, the political risks and opportunities they encounter, the errors they make, the pitfalls they need to avoid, and the paths away from crisis they may pursue. This book is grounded in over a decade of collaborative, cross-national case study research, and offers an invaluable multidisciplinary perspective. Order

Beyond Groupthink: Political Group Dynamics and Foreign Policy-making

Edited by Paul 't Hart, Eric Stern & Bengt Sundelius (1997)

Strategic issues and crises in foreign policy are usually managed by relatively small groups of elite policymakers and their closest advisors. The contributors develop an understanding of group dynamics by drawing on alternate views of small-group dynamics. Order

Sida and the Tsunami of 2004: A Study of Organizational Crisis Response

Fredrik Bynander, Lindy Newlove & Britta Ramberg (2005)

Sida and the Tsunami of 2004 is a study, commissioned by Sida and conducted by Crismart, covering a number of basic organizational aspects of Sida's response to the Tsunami disaster. It draws upon the growing literature on public organizations in crises, and uses the Tsunami disaster as a test case for core organizational functions to crisis management and mitigation capacity. Order

I krisen prövas ordningsmakten

Dan Hansén & Ahn-Za Hagström (2004)

Denna bok tar som första svenska studie ett samlat grepp om krishanteringens förutsättningar i den polisiära sektorn. I kronologisk ordning behandlar boken flygplanskapningen på Bulltofta 1972, Norrmalmstorgsdramat 1973, ockupationen av den västtyska ambassaden i Stockholm 1975, Palmemordet 1986, polismorden i Malexander 1999 och Göteborgskravallerna 2001. Mordet på utrikesminister Anna Lindh i september 2003 berörs i en epilog. Varje fallbeskrivning utgår ifrån de våndor och dilemman som beslutsfattare på olika nivåer och från olika delar av sektorn ställdes inför. Beställ

Krishantering på svenska: Teori och praktik

Bengt Sundelius, Eric Stern, Fredrik Bynander (1997)

Denna skrift lanserade Crismarts metodologiska och teoretiska verktyg på ett läsvänligt sätt genom att tillämpa dem på tre uppmärksammade svenska krisfall: Ubåtskrisen 1981, Tjernobylkrisen 1986 och Valutakriserna 1992. Boken är för närvarande inte tillgänglig.

Auckland Unplugged

Lindy Newlove, Eric Stern & Lina Svedin (2000)

Auckland Unplugged is an in-depth case study of crisis management in an urban setting experiencing a critical infrastructure failure. It documents the response of the local and national governments, the stricken power provider, corporations, and citizens alike to an extended power outage which crippled the financial capital of New Zealand for over two months. This scientific report concludes with a summary of practical lessons drawn from the case experience which may be of interest to the practitioner community. Order

Stephanie Young
Publikationssamordnare
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

Stephanie.Young [at] fhs.se