Crismart – Nationellt centrum för krishanteringsstudier

Crismart kombinerar vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet för att utveckla och sprida kunskap om krishantering på lokal, nationell och internationell nivå.

Crismartserien

Rapporterna ur Crismarts publikationsserie kan beställas under statskunskap/krishantering i Försvarshögskolans internetbokhandel.

Volym 45 (2016) (PDF) The Northward Course of the Anthropocene: Transformation, Temporality and Telecoupling in a Time of Environmental Crisis. Written by Eric Paglia.

Volym 44 (PDF) Crisis, Accountability and Blame Management: Strategies and Survival of Political Office-Holders. Av Annika Brändström

Volym 43 (2015) (PDF, 1,6 MB) The 2005 Hurricane Katrina response failure: Seeing preparedness for foreseeable. Av Christer Brown

Volym 42 (2014) (PDF) Designing Crisis Management Training and Exercises for Strategic Leaders.

Volym 41 (2015) (PDF) Strategies for Supporting Community Resilience: Multinational Experiences.

Volym 40 (2013) (PDF) Watermarks: Urban Flooding and Memoryscape in Argentina. Av Susann Ullberg.

Volym 39 (2012) (PDF) Politisk ledarskapsstil. Om interaktion mellan personlighet och institutioner i utövandet av svenska statsministerämbetet. Av Pär Daléus.

Volym 38 (2010) Crisis-induced learning in public sector organizations. Av Edward Deverell.

Volym 37 (2008) (PDF, 599 kB) Politisk krishantering i Danmark: Krisen i samband med publiceringen av Muhammedkarikatyrerna 2005–2006

Volym 36 (2008) (PDF, 876 kB) - Who Knows? The Use of Knowledge Management in Crisis

Volym 35 (2008) (PDF, 637 kB) - Carnegiekrisen - Kriskommunikation i politik och finans: På lika villkor?

Volym 34 (2007) (PDF, 1,1 MB) - Crisis and Perspectives on Policy Change: Swedish Counter-terrorism Policymaking

Volym 33 (2007) (PDF, 1,8 MB) - Crisis Management in Transitional Societies: The Romanian Experience

Volym 32 (2006) (PDF, 3,2 MB) - Oordningens dynamik – En jämförande studie av demonstrationerna i Prag, Nice, Göteborg och Genua

Volym 31 (2005) (PDF, 434 kB) - Bombattentat i London: Terrorism och institutionaliserad krishantering

Volym 30 (2005) (PDF, 4,3 MB) - Managing Political Crisis in Bulgaria: Pragmatism and Procrastination

Volym 29 (2005) (PDF, 634 kB) - Crisis decisionmaking in the European Union

Volym 28 (2005) (PDF, 328 kB) - The Buenos Aires Blackout: Argentine Crisis Management Across the Public-Private Divide

Volym 27 (2004) (PDF, 385 kB) - Elavbrottet i Kista den 29-31 maj 2002: Organisatorisk och interorganisatorisk inlärning i kris

Volym 26 (2004) (PDF, 1,3 MB) - Crisis management in Slovenia: Comparative Perspectives

Volym 25 (2004) (PDF, 1,5 MB) - Small-State Crisis Management: The Icelandic Way

Volym 24 (2003) - Vad styr ledaren? Om beslutsfattare och policyförändring i säkerhetspolitiska kriser

Volym 23 (2003) (PDF, 311 kB) - Politisk krishantering i Europa: "De fjortons" sanktioner mot Österrike

Volym 22 (2003) (PDF, 22,8 MB) - Crisis Management in a Crowded Humanitarian Space: The Politics of Hosting Refugee Influxes

Volym 21 (2002) (PDF, 437 kB) - Ubåtsfrågan - ett symposium

Volym 20 (2003) (PDF, 442 kB) - The 2001 Kista Blackout: Corporate Crisis and Urban Contingency

Volym 19 (2008) (PDF, 2,4 MB) - The Politics of Crisis Management in Transitional Poland from 1990–1999

Volym 18 (2005) (PDF, 1,7 MB) - Value Complexity in Crisis Management: The Lithuanian Transition

Volym 17 (2002) (PDF, 823 kB) - Crisis Management in Russia: Overcoming Institutional Rigidity and Resource

Volym 16 (2001) (PDF, 6,1 MB) - Learning from Past Experiences: The 1995 Avalanches in Iceland

Volym 15 (2001) (PDF, 591 kB) - Krishantering på göteborgska: En studie av brandkatastrofen den 29-30 oktober 1998

Volym 14 (2001) (PDF, 455 kB) - Environmental Crisis: The Boliden Dam Rupture

Volym 13 (2001) (PDF, 328 kB) - Coping with a Credibility Crisis: The Stockholm JAS Fighter Plane Crash

Volym 12 (2000) (PDF, 1,9 MB) - Crisis Management in a Transitional Society: The Latvian Experience

Volym 11 (2000) (PDF, 700 kB) - Auckland Unplugged

Volym 10 (2000) (PDF, 624 kB) - Managing Crisis in the European Union: The Commission and "Mad Cow" Disease

Volym 9 (2000) (PDF, 287 kB) - The Crisis Management of the Murder of Olof Palme: A Cognitive-Institutional Approach

Volym 8 (2000) (PDF, 262 kB) - Minkar eller ubåtar i den svenska ubåtsjakten

Volym 7 (2000) (PDF, 376 kB) - Managing Crisis Abroad: The Brolin Kidnapping

Volym 6 (1999) (PDF, 1,1 MB) - Crisis Decisionmaking: A Cognitive Institutional Approach

Volym 5 (2001) (PDF, 211 kB) - Civil Security and Crisis Management in the Baltic Sea Region: The 1999 Strömsborg Workshop in Stockholm and the 2000 Tallinn Conference

Volym 4 (1999) (PDF, 593 kB) - Coping with Value Conflict and Institutional Complexity: International Conference on National Crisis Management in an International Perspective (Hässelby Conference)

Volym 3 (1999) (PDF, 1,5 MB) - Crisis Management in Estonia: Case Studies and Comparative Perspective

Volym 2 (1998) (PDF, 1,0 MB) - Crisis and Internationalization: Eight Cases from a Cognitive-Institutional Perspective

Volym 1 (1997) - Krishantering på svenska: Teori och praktik (Currently unavailable)

Crismart webbrapport 1

Catalinaaffären (PDF, 194 kB) av Michael Karlsson

Crismart webbrapport 2

Kan kriser krypa? (PDF, 673 kB) av Laila Naraghi. En begreppsanalys av "krypande kris"

Stephanie Young
Publikationssamordnare
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, CRISMART

Stephanie.Young [at] fhs.se