Nyhetsarkiv

 • Hur hotbilder skapas

  Hur uppstår samhällets syn på vad som utgör ett hot? Runt den frågan kretsar Monica Svantessons doktorsavhandling om den Europeiska kommissionens syn på och hantering av irreguljära immigranter under perioden 1974-2009.

  7 mars 2014

 • EU som krishanterare

  

  Sammanfattning från ett seminarium om EU:s krishanteringsförmåga i Bryssel.

  21 januari 2014

 • Ny bok uppmärksammas av EU-kommissionären

  Trycket på EU ökar efter varje kris som sker inom och utanför dess gränser. Vad har EU egentligen för kapacitet? I en ny bok tar Magnus Ekengren, docent på Försvarshögskolan, ett helhetsgrepp på EU:s krishantering.

  26 november 2013

 • Årets Hugo Raab-pristagare utsedda

  2013 års Hugo Raab-pris tilldelas docent Magnus Ekengren och fil dr Heather Harrison Dinniss. Priset delas ut under en ceremoni på Försvarshögskolans högtidsdag den 5 december.

  25 november 2013

 • Doktorsavhandling om internationell katastrofriskhantering

  Simon Hollis (mitt i bilden) är nybliven doktor på Försvarshögskolan efter att ha lagt fram sin avhandling "A Rational Response to Natural Disasters? Explaining the global rise of regional disaster risk management". I avhandlingen utreder han vad som driver stater att samarbeta i arbetet med reducering av katastrofrisker på regional nivå.

  22 februari 2013

 • Europeiskt experiment på export

  Om några veckor delas Nobels fredspris ut till EU. Magnus Ekengren och Greg Simons, båda forskare på Försvarshögskolan, har redigerat en bok om de säkerhetspolitiska utmaningar och möjligheter som årets fredspristagare står inför. Tidigare i höst var Magnus hos den europeiska utrikestjänsten i Bryssel för att föreläsa och föra diskussioner utifrån bokens innehåll.

  26 november 2012

 • ”Ett viktigt val!”

  Alldeles nyss meddelade den norska Nobelkommittén att årets fredspris tilldelas Europeiska unionen. Magnus Ekengren, docent och expert på europeisk utrikes- och säkerhetspolitik, tycker att kommittén gjort ett mycket bra val.

  12 oktober 2012

 • Europeiskt synsätt behövs i framtida krishantering

  EHEC-krisen, flyktingströmmarna från Nordafrika, cyberattacker och vulkanaska visar att EU måste ta krafttag för att undanröja dagens hinder för en effektiv gränsöverskridande krishantering. Det konstaterade Magnus Ekengren när han den 15 juni under en workshop talade inför Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Se webbsändningen från workshopen här.

  23 juni 2011

 • ”De många ’grå byråkraterna’ är EU:s främsta styrka”

  I en värld av terrorism och stater i sönderfall samt omvandling från auktoritärt till demokratiskt styre, som exempelvis i dagens Egypten, ses säkerhetssektorreform, SSR, alltmer som ett universalbotemedel. Den nyutgivna boken "The Politics of Security Sector Reform – Challenges and Opportunities for the European Union's Global Role" undersöker begreppet SSR.

  21 februari 2011

Gå till sida: 1, 2.