Eurosec - Programmet för europeisk säkerhetsforskning

Detta program omfattar forskning och studier om Europas och Europeiska unionens säkerhet och krishantering.

Om programmet

Ett huvudsyfte är att undersöka unionens möjligheter och begränsningar att hantera kriser som hotar dess grundläggande värden, samhälle och medborgare, såväl inom som utanför EU:s gränser. En målsättning är att presentera forskningsbaserade policy-rekommendationer inom området för europeisk krishanteringförmåga.

Programmet bedriver forskning inom följande delområden:

 • Europeisk säkerhet och krishantering.
 • EU:s Gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP), inklusive dess militära och civila krishantering.
 • EU:s gränsöverskridande krishantering (hälsosäkerhet, civilskydd, skydd av kritisk infrastruktur, gränskontroll).
 • Europeiseringen av Sveriges säkerhet och krishantering.
 • EU och säkerhetssektorreformer (SSR).

Kontaktperson

 • Magnus Ekengren mer information

  Professor, C Eurosec
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen, Sektionen för krishantering och Internationell samverkan

  Magnus.Ekengren [at] fhs.se / +46 8-55342713

  Magnus Ekengren publishes in the areas of European foreign and security policy, crisis management, security sector reform, and the Europeanisation of the nation-state.