Centrum för operativ juridik och folkrätt

Vid Centrum för operativ juridik och folkrätt bedrivs forskning inom området folkrättsliga aspekter på militära operationer. Centrum för operativ juridik och folkrätt ansvarar också för utbildning inom ämnet folkrätt på de kurser och program som ges vid och genom Försvarshögskolan.

Om

Forskningen och utbildningen är inriktad mot folkrättsliga regler som bland annat rör rätten att använda militärt våld (ius ad bellum), folkrättsliga aspekter på internationella fredsoperationer, krigets lagar (ius in bello), mänskliga rättigheter i väpnad konflikt, fredsoperationer och andra krissituationer, samt ansvarsfrågor i internationella militära operationer i olika konfliktnivåer och sammanhang.

Förutom att bedriva forskning och utbildning bidrar Centrum för operativ juridik och folkrätt till att upplysa och informera allmänheten i aktuella frågor genom att organisera föreläsningar seminarium och andra arrangemang.

Läs en mer utförlig presentation av Centrum för operativ juridik och folkrätts verksamhet på engelska

Kontaktperson

Jann Kleffner
Professor i internationell rätt
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

jann.kleffner [at] fhs.se