Centrum för operativ juridik och folkrätt

Vid Centrum för operativ juridik och folkrätt bedrivs forskning inom området folkrättsliga aspekter på militära operationer. Centrum för operativ juridik och folkrätt ansvarar också för utbildning inom ämnet folkrätt på de kurser och program som ges vid och genom Försvarshögskolan.

Personal

 • Jann Kleffner mer information

  Professor i internationell rätt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  jann.kleffner [at] fhs.se / +46 8-55342758

 • Heather Harrison Dinniss mer information

  Universitetslektor
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  heather.harrison-dinniss [at] fhs.se / +46 8-55342812

 • Fredrik Holst mer information

  Adjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  fredrik.holst [at] fhs.se / +46 8-55342755

 • Pontus Winther mer information

  Doktorand
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  pontus.winther [at] fhs.se / +46 8-55342694

 • Jessica Appelgren mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  Jessica.Appelgren [at] fhs.se / +46 8-55342829

 • Hans Henkelman mer information

  Universitetsadjunkt
  Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för operativ juridik och folkrätt

  Hans.Henkelman [at] fhs.se / +46 8-55342723

  Hans Henkelman har varit anställd på FHS sedan februari 2009, då han anställdes som kurschef på Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT). Han var från 2011 under ett drygt år även t.f chef.
  Efter ett 12-månadersvikariat under 2016 på Försvarsdepartementet/Institutionen för militär förmåga och insatser (MFI) kom han åter till FHS januari 2017. Hans är nu utlånad till Folkrättscentrum där han ansvarar för seminarier etc med avsikten att börja undervisa inom totalförsvar och krisbereskap på FHS alla utbildningar.
  Hans har tidigare arbetat som omvärldsanalytiker på FRA, Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) och Krisberedskapsmyndigheten (KBM) samt som utbildningsansvarig på Baltic Defence College, Krisberedskapsmyndigheten och under kort tid på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  Hans är jurist och statsvetare från Uppsala universitet och innehar även en master från FHS/Uppsala universitet i statskunskap med inrikting på krishantering.