Folkrätt

Forskningen vid Centrum för operativ juridik och folkrätt är inriktad på folkrättsliga aspekter av militära operationer. Den kombinerar teoretiska och praktiska angreppssätt och skapar på så sätt synergieffekter mellan grundforskning och tillämpad forskning.

Folkrättsforskningen är en integrerad del av den övergripande forskningsmiljön på Försvarshögskolan, vilken präglas av mångfald samtidigt som den har en gemensam inriktning på förhållandena i kris och väpnad konflikt. Integreringen av folkrättsforskningen tar sig därför bland annat uttryck i interdisciplinära projekt tillsammans med forskare inom andra ämnen vid Försvarshögskolan. Den innefattar också samarbete med andra forskningsinstitut och -initiativ, både i Sverige och utomlands.

Försvarshögskolan ger även utbildningar inom folkrätt.

Om våra kurser i folkrätt

Centrum för operativ juridik och folkrätt ansvarar för ämnet folkrätt vid Försvarshögskolan.

Centrum för operativ juridik och folkrätts sidor