Ledningsvetenskap

Forskningen inom ledningsvetenskap är inriktad mot att förstå vad ledning av insatser innebär och kräver. Syftet är att stödja utvecklingen av Försvarsmaktens nya ledningskoncept, ledningsmetoder och ledningssystem.

För att uppnå inriktning och samordning vid en insats krävs ett ledningssystem som består av bland annat personal, teknik, organisation, metoder och mandat. I ämnet Ledningsvetenskap studerar vi hur detta ledningssystem bör designas för att bäst lösa uppgiften, till exempel genom att studera hur användandet av olika ledningsmetoder påverkar inriktning och samordning.

Försvarshögskolan ger utbildning inom ledningsvetenskap.

Kurser inom ledningsvetenskap