Militärhistoria

Militärhistoria är en specialinriktning inom historieämnet som traditionellt spelat en viktig roll inom officersutbildningen. Exempelvis är militärteorin, kunskapen om krigföringens principer, till stor del en generalisering av militärhistoriska erfarenheter.

Den militärhistoriska forskningen vid Försvarshögskolan syftar till att stödja officersutbildningen genom att undersöka olika aspekter av den militära professionens och krigföringens historia, liksom aspekter av förhållandet mellan krigsmakt och samhälle i förfluten tid, vilka ter sig betydelsefulla i dagens kontext. Genom nära samarbete med historievetenskapliga forskningsmiljöer utanför Försvarshögskolan säkras forskningens vetenskapliga relevans och bredare samhällsnytta.

Militärhistorisk tidskrift har, med föregångaren Aktuellt och historiskt, utkommit under femtio år.

Läs mer

Välkommen att ta del av aktuell militärhistorisk forskning!

Schema över alla seminarier

Du vet väl att du kan läsa militärhistoriska kurser vid Försvarshögskolan?

Se alla kurser

Delegationen har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning. Delegationen delar årligen ut stipendier.

Till DMF:s sidor