Delegationen för militärhistorisk forskning, DMF

Delegationen har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning.

Ledamöter i Delegationen för militärhistorisk forskning

Roll

Namn

Titel/befattning

Ordförande Romulo Enmark Fil dr, rektor Försvarshögskolan
Sekreterare Fredrik Eriksson Docent i militärhistoria, Chef Militärhistoriska sektionen FHS
Ledamot Björn Asker Fil dr, docent, avdelningschef, Riksarkivet
Ledamot Anna Maria Forssberg Fil dr, 1:e intendent, Armémuseum
Ledamot Maria Gussarsson Fil dr, arkivarie, Krigsarkivet
Ledamot

Ola Hedin

Ämnesråd, Försvarsdepartementet
Ledamot Martin Hårdstedt Fil dr, professor, Umeå universitet
Ledamot Marie Cronqvist Docent i historia Lunds universitet
Ledamot Christer Kuvaja Docent i historia, Svenska litteratursällskapet i Finland
Ledamot Gunnar Åselius Fil dr, professor, Försvarshögskolan