Delegationen för militärhistorisk forskning, DMF

Delegationen har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning.

Om DMF

Delegationen för militärhistorisk forskning är inrättad efter riksdagens beslut den 9 mars 1962.

Delegationen verkar som ett nationellt forskningsråd och har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning.

Delegationen har följande funktioner:

  • Dela ut bidrag till forskning och därmed sammanhängande verksamhet.
  • Allsidigt och öppet granska den forskning som det har begärts bidrag för hos delegationen och utvärdera den forskning som delegationen har delat ut bidrag till.
  • Främja publicering av vetenskapliga resultat.