Delegationen för militärhistorisk forskning, DMF

Delegationen har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning.

Protokoll

Protokoll förda vid möten för Delegationen för militärhistorisk forskning.

2016

DMF protokoll 160308 (PDF, 245 kB)

DMF protokoll 160519 (PDF, 441 kB)

2015

DMF protokoll 150303 (PDF, 461 kB)

DMF protokoll 150525 (PDF, 629 kB)

DMF protokoll 150930 (PDF, 759 kB)

DMF protokoll 151202 (PDF, 198 kB)

2014

DMF protokoll 141208.pdf (PDF, 727 kB)

DMF protokoll 141006.pdf (PDF, 1,0 MB)

DMF protokoll 140520.pdf (PDF, 333 kB)

DMF protokoll 140303.pdf (PDF, 389 kB)

2013

DMF protokoll 131126.pdf (PDF, 142 kB)

DMF protokoll 130925 (PDF, 1,4 MB)

DMF protokoll 130513 (PDF, 310 kB)

DMF protokoll 130304 (PDF, 266 kB)

2012

DMF protokoll 121212 (PDF, 541 kB)

DMF protokoll 120921 (PDF, 249 kB)

DMF protokoll 120503 (PDF, 2,1 MB)

DMF protokoll 120223 (PDF, 1,3 MB)

2011

DMF protokoll 111130 (PDF, 2,3 MB)

DMF protokoll 110819 (PDF, 1,2 MB)

DMF protokoll 110819 bil 3-4 (PDF, 1,4 MB)

DMF protokoll 110505 (PDF, 351 kB)

DMF protokoll 110225 (PDF, 2,2 MB)

2010

DMF protokoll 101202 (PDF, 2,4 MB)

DMF protokoll 100915 (PDF, 2,2 MB)

DMF protokoll 100506 (PDF, 105 kB)

DMF protokoll 100224 (PDF, 1,0 MB)

2009

DMF protokoll 091125 inkl bilagor (PDF, 1,4 MB)

DMF protokoll 090911 inkl bilagor (PDF, 295 kB)

Utlåtande DMF stipendium 2009 (PDF, 39 kB)

DMF-protokoll-090603 (PDF, 640 kB)

DMF protokoll 090318 (PDF, 1,9 MB)

2008

DMF protokoll 081126 (PDF, 448 kB)

DMF protokoll 080913 (PDF, 624 kB)

2007

DMF protokoll 071129 inkl bilaga (PDF, 463 kB) (utlåtande stipendium 2008)

DMF protokoll 070906 (PDF, 18 kB)

DMF protokoll 070521 (PDF, 308 kB)

DMF utlåtande stipendium 2007 (PDF, 17 kB)

DMF protokoll 070130 (PDF, 17 kB)