Militärhistorisk Tidskrift

Militärhistorisk tidskrift är den enda i sitt slag i Norden och ges ut av Militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan. Tillsammans med föregångaren Aktuellt och historiskt har den kommit ut sedan 1953.

Utgåvor

2015 och 2014 års utgåvor kan köpas här:

http://utbud.pennanochsvardet.se/fe3cd932/mht-1415

2013 och 2011-12 års utgåvor kan köpas här:

https://a-w2m.se/FHS/Home.mvc

Här kan du ladda ned Militärhistorisk tidskrift (2006-2015)

Innehållsförteckning över utgåvor av Militärhistorisk Tidskrift och Aktuellt och historiskt

Årgång 27-32 (2006-2013)

Årgång 21- 26 (2000-2005)

Årgång 12-20 (1990-1999)

Årgång 1-11 (1979-1989)

Aktuellt och historiskt 1953-1978

Kontaktperson

Fredrik Thisner
Universitetslektor
Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

Fredrik.Thisner [at] fhs.se

Kontaktperson

Piotr Wawrzeniuk
Universitetsadjunkt
Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

Piotr.Wawrzeniuk [at] fhs.se