Forskningsprojekt

Pågående projekt

Pågående forskningsprojekt på Försvarshögskolan

Pågående projekt
An anatomy of technology innovations in infrastructure and defence systems in Sweden after the Cold War – licentiate thesis and further work
Ansvar i multinationella militära insatser
Basplatta Ledning
Betydelsen av standardisering för internationalisering av svenskt försvar
CRIO (Crisis Research and International Organizations)
Effekterna av ett "polycentriskt" internationellt system
Emerging military technologies and the laws of armed conflict
Europeisk säkerhets- och försvarspolitik
Folkrättsligt ansvar för våldsanvändning i multinationella fredsinsatser
Forskningsmodell
FoT: Chefens roll i ledningsprocessen
FoT-projekt Operativ Ledning
Kommunikation och medier i krig och kris
Krav, förväntningar och myter i samspelet mellan krishanteringens professionella aktörer och det berörda samhället
Ledarskap, risk och säkerhet i militär kontext
Militära insatsregler (Rules of Engagement, ROE)
Militärt ledarskap vid irreguljär krigföring
Moralisk stress vid akuta situationer bland first responder-yrken
MSB-finansierade projektet "Situationsanpassad ledning och samverkan utifrån ett designlogiskt helhetsperspektiv
Myndigheten och medborgaren
Nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete efter 2007
Organiserade väpnade grupper och krigets lagar: Utsikter och utmaningar
Orsakssamband från hot till risk för militära fartyg
Polaris and Scandinavia: The Deployment of the Fleet Ballistic Missile Submarines and U.S. Policy towards the Scandinavian Countries
Rekrytering och urval
Secure Communication and Collaboration for Military Engagement in Inter-Organizational Crisis Management and Disaster Response Operations
Spel för konflikthantering och krig
Staters likställdhet: en omprövning
Svensk säkerhetspolitik i en europeisk och global kontext
Sveriges engagemang i Afghanistan
Tio år av svensk närvaro i Afghanistan
TOIS (Tactical Optical Information System)
Transatlantisk och europeisk säkerhetspolitisk utveckling
Utvärdering av interaktiv undervisning i Militärteknik med distansundervisningsverktyget CompEdu
Vad tidiga erfarenheter har för effekt på interaktionen mellan tik och valp samt hur detta påverkar den vuxna avkommans beteende
Vem ansvarar? Forskning om ansvar i internationell säkerhetspolitik
Verklig nytta av avancerade datoriserade, militära tekniska system i situationer som inte kan förutses i detalj under dess utveckling
Ämnesutveckling