Utvärdering av interaktiv undervisning i Militärteknik med distansundervisningsverktyget CompEdu

Om projektet

Den interaktiva undervisningsplattformen CompEdu, som sedan 1997 utvecklats vid KTH:s Institution för Energiteknik, har introducerats som ett verktyg i den Militärtekniska undervisningen vid Försvarshögskolan.

En pilotstudie har genomförts vid Officersprogrammet där de studerande använt interaktiv datorbaserad undervisning istället för traditionell lärarledd föreläsning. En utvärdering av de studerandes intryck av den interaktiva inlärningen redovisas. De uppskattade möjligheten att själva bestämma när och var läromaterialet skulle instuderas och uppfattade verktyget vara ett utmärkt stöd vid distansstudier och tentamensförberedelser. De vill dock inte fullt ut ersätta lärarledda lektioner med denna studieform. En plan för fortsatt implementering presenteras.

Ansvariga institutioner

Militärvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan

Institutionen för energiteknik, KTH

Kontaktperson

Stefan Silfverskiöld
Universitetslektor i militärteknik
Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

Stefan.Silfverskiold [at] fhs.se