Doktorandprogrammet

Försvarshögskolans doktorandprogram har inrättats bland annat för att driva på den akademiska kunskapsutvecklingen och stärka forskningsanknytningen i officersutbildningen.