Ansökan

Ansökan till Försvarshögskolans doktorandprogram sker normalt på hösten, då ett antal doktorandtjänster utlyses. Läs mer om behörighet, ansökning och urval/antagning.

Grundläggande behörighet

Enligt Högskoleförordningen krävs grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Den sökande måste ha:

  • avlagt examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
  • eller på något annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Sökande ska vara anställd inom Försvarsmakten eller vid Försvarshögskolan.

Så ansöker du

Ansökan till doktorandprogramet sker genom ansökan till en utlyst doktorandtjänst. Dessa tjänster utannonseras i takt med att platser blir lediga. Om/när aktuella tjänster är utlysta finns dessa under rubriken Jobb på vår hemsida.

Ansökningsprocess

Ungefärlig tidplan från utlysning till erbjudande om anställning eller avslag.Tjänster utlyses kontinuerligt i takt med att platser blir lediga inom de olika ämnena.

  • Månad 1: Annons på hemsida och intranät.
  • Månad 3: Utlysningen stängs.
  • Månad 4: Antagningsgruppen, med företrädare för det berörda ämnet och för Försvarsmakten, går igenom ansökningarna.
  • Månad 4: Intervjuer med de som gått vidare.
  • Månad 5: Besked meddelas de sökande.