Om forskarskolan

Doktorandprogrammet har till uppgift att försörja Försvarsskolan, Försvarsmakten och "försvarsfamiljen" med disputerade forskare inom specifika ämnen.

Forskarskolans uppgift är att samordna utbildningen av dessa doktorander. I detta ingår att leda ett övergripande doktorandseminarium, samordna de ämnesspecifika seminarieserierna, utveckla och samordna kursverksamheten och stärka handledarfunktionen vid Försvarshögskolan.

Föreståndaren för forskarskolan är även sammankallande i Handledarkollegiet, den funktion som hanterar övergripande handledningsfrågor. Forskarskolans uppgift är att bereda marken för en framtida ansökan om examensrättigheter.