Konferenser och seminarier

Vid Försvarshögskolan finns flera olika doktorandaktiviteter.

Doktoranddagen är en terminsvis återkommande aktivitet där våra doktorander presenterar sin forskning vid Högkvarteret.

Doktorandkonferensen hålls varje höst med syfte att samla doktorander som forskar om säkerhet, kris och krig.

Slutligen finns också flera seminarieserier med separata seminariescheman.