Doktorandpresentationer på Försvarsmaktens högkvarter

Doktoranddagen är ett samarbete mellan Försvarshögskolan och Försvarsmaktens högkvarter, där ett antal doktorander får presentera sin forskning.

Forskningsdagen går av stapeln 21 september 2016 kl 12.30–15.30 på Försvarsmaktens högkvarter. Lidingövägen 24, plan 5, lokal Afghanistan.

Syftet är att sprida kunskap om Försvarshögskolans forskning och samtidigt skapa mötesplatser mellan akademi och profession. Planen är att halvårsvis genomföra en forskningsdag. I första hand är det doktorander från Försvarshögskolan, men längre fram också andra forskare, som får möjlighet att presentera sin pågående forskning.

På schemat 21 september står:

"Hur mäter man militär nytta? – Exemplet smygteknik"
Kent Andersson, överstelöjtnant och doktorand i militärteknik

"Krigsspel inom nutida militär utbildning"
Johan Elg, major RO och doktorand i krigsvetenskap.

"Svenska hjältar: Försvarsmaktens förtjänstmedalj och insatsen i Afghanistan"
Magna Robertsson, pol. mag. och doktorand i statsvetenskap.

"Försvarsmaktens explosiva lämningar – gamla synder lär oss hantera framtida hot"
Fredrik Johnsson, överstelöjtnant och doktorand i militärteknik.

"Hur vi vinner (och förlorar) i strid"
Lars Henåker, överstelöjtnant och doktorand i krigsvetenskap.

Kontaktperson

Fredrik Eriksson
Universitetslektor
Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

Fredrik.Eriksson [at] fhs.se