Seminarier

Vid Försvarshögskolan finns flera olika ämnesseminarier i krigsvetenskap, militärhistoria och statsvetenskap.

Det finns också andra forskningsseminarier inom forskargrupper och centrumbildningar. Gemensamma doktorandseminarier och konferenser arrangeras också.

Under denna flik finns olika seminariescheman.

Ledningsvetenskapliga seminariet träffas fredagar kl. 12–13.
För seminarieschema kontakta: martin.holmberg [at] fhs.se

Krigsvetenskapliga seminariet 2016 (PDF, 47 kB)
Kontaktperson: jan.angstrom [at] fhs.se

Political Science Security Policy Autumn 2016 (PDF, 10 kB)
Kontaktperson: charlotte.wagnsson [at] fhs.se

Kontaktpersoner

Martin Holmberg
Professor
Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik, ledning

martin.holmberg [at] fhs.se

Kontaktpersoner

Jan Ångström
Professor i krigsvetenskap inriktning militärstrateg1
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen med Folkrättscentrum

Jan.Angstrom [at] fhs.se

Kontaktpersoner

Charlotte Wagnsson
Professor
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Statsvetenskapliga avdelningen

charlotte.wagnsson [at] fhs.se