ISMS - International Society of Military Sciences

Logotyp ISMSThe International Society of Military Sciences (ISMS) är en sammanslutning bestående Försvarshögskolor från Sverige, Österrike, Kanada, Danmark, Finland, Nederländerna och Baltikum. ISMS startades 2008 och arrangerar årligen en internationell konferens, där forskare från de olika lärosätena får en möjlighet att mötas och diskutera varandras ämnesområden.

Läs mer på ISMS officiella webbplats: www.isofms.org