Säkerhetspolitiskt sommartorg

Logotyp Säkerhetspolitiskt sommartorg

Försvarshögskolan har sedan 2008 medverkat som arrangör i Säkerhetspolitiskt sommartorg. Säkerhetspolitiskt sommartorg är ett samarbete mellan ett antal olika aktörer som har säkerhetspolitik i en bred innebörd som gemensam nämnare. Syftet är att lyfta aktuella och viktiga säkerhetspolitiska frågor under Almedalsveckan.

2011 är arrangörerna av Säkerhetspolitiskt sommartorg, förutom Försvarshögskolan: Försvarsmakten, FOI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Röda korset, Svenska freds, Kristna fredsrörelsen, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, Sida, Folke Bernadotteakademin, Kvinna till kvinna, Svenska FN-förbundet, Amnesty och Folk och försvar.

Läs mer på Säkerhetspolitiskt sommartorgs officiella webbplats