Öppna föreläsningar

Försvarshögskolan bjuder in alla intresserade att komma och ta del av vår kunskap och forskning under våra öppna föreläsningar. Föreläsningarna hålls i Försvarshögskolans aula (Sverigesalen). Fri entré. Begränsat antal platser. Varmt välkommen!

Här kan du läsa om våra öppna föreläsningar. Anmäl ditt intresse (under fliken e-postpåminnelse) för att få information om kommande föreläsningar.

2011

Amiralsskeppet Mars – ett identifierat vrakfynd berättar svensk sjökrigshistoria

den 21 november

Öppen föreläsning med Ingvar Sjöblom

Knektar äntrade in på Mars med värjor och spetsar i högsta hugg. Lansar och fotanglar regnade ner från rigg och märsar. Amiralen Jacob Bagge beskriver själv hur en lans strök utmed hans axel och hur han med ett lånat "långrör" sköt ned angriparna en efter en. Amiralskeppet Mars, i Danmark kallat Jutehataren (Danskhataren) eller Makalös var ett av sin tids största fartyg när det gick under 1564 vid Ölands kust.

När ett vrak så hittades utanför Ölands norra udde sommaren 2011 var nyfikenheten därför stor. Efter att ha identifierat ett emblem på en av vrakets kanoner är det enligt Ingvar Sjöblom, historiker på Försvarshögskolan, nu bevisat att vrakfyndet är amiralskeppet Mars.

Öppen föreläsning den 21 november med Ingvar Sjöblom om fyndet, om fartyget Mars och vad det kan berätta om svensk sjökrigshistoria under 1500-talet

Läs artikeln om föreläsningen: "Äventyrsfylld historielektion om amiralskeppet Mars".

Se föreläsningen på webb-teve i efterhand.

Läs intervjun med Ingvar Sjöblom inför föreläsningen: ""Vraket efter Mars kan skriva om vår sjökrighistoria"

Efter Japan och Norge, hur förbereder vi oss för det ofattbara

den 18 oktober 2011

Bild: Ann Enander föreläser på Försvarshögskolan

Jordbävningen och kärnkraftskatastrofen i Japan, sprängningen och dödsskjutningarna i Norge, i år har vi läst om och upplevt tragedier som för de flesta av oss har varit både obegripliga och oväntade. Hur förbereder vi oss för det oförutsebara? Vilka föreställningar bygger vi upp och hur påverkar det hur vi upplever och hanterar kriser?

Öppen föreläsning med Ann Enander som forskar, undervisar och handleder inom områdena risk- och krispsykologi, beredskap, krishantering och ledarskap på Försvarshögskolan.

Läs artikeln om föreläsningen "Webb-TV: Psykologisk ryggsäck kan motverka god beredskap"

Läs artikeln ""Blindfläckar" hindrar oss från att se risker"

Vem bygger upp Libyen?

- De privata militära företagens roll i nya demokratier

den 28 september 2011

Efter det drygt halvårslånga upproret är Libyen ett land slaget i spillror. I andra länder som plågats av inbördeskrig, exempelvis Liberia och Afghanistan, har privata militära säkerhetsföretag spelat en central roll för att bygga upp länderna. Vilken roll kan sådana företag spela i återuppbyggnaden av Libyen? Och vilka risker medför det? Öppen föreläsning med Marcus Mohlin på Försvarshögskolan.

Läs artikeln om föreläsningen: "Webb-tv:"En lukrativ marknad"

Läs artikeln "Privata militära företag kan få nyckelroll i Libyen" (2011-09-07) med Marcus Mohlin här.

Efter Mubaraks fall... Nordafrika i förändring

De folkliga resningarna i Nordafrika har redan lett till att två regimer fallit och ett inbördeskrig. Samtidigt som vi snabbt måste omtolka vår bild av en region tvingas vi ta ställning i en rad centrala frågor. Vad innebär den förändrade politiska kartan i Nordafrika? Hur ser möjligheterna till demokrati ut i länderna, och hur påverkas relationerna till Europa och omvärlden? Föreläsning med Karl Sörenson, vid Militärvetenskapliga institutionen.

Se inspelning från föreläsningen "Efter Mubaraks fall"

Intervju med Karl Sörenson

Sveriges vägval - om en säkerhetspolitik i förändring

Wikileaks avslöjanden har aktualiserat en debatt kring omvärldens syn på den svenska alliansfriheten. Men vad innebär alliansfriheten idag? Hur skiljer sig Sveriges nuvarande säkerhetspolitik från kalla krigets neutralitetspolitik och vilka är de säkerhetspolitiska vägval som landet står inför? Öppen föreläsning med dr. Jacob Westberg, lärare och forskare vid Institutionen för säkerhet och strategi.

Se inspelning från föreläsningen "Sveriges vägval"