Öppna föreläsningar

Försvarshögskolan bjuder in alla intresserade att komma och ta del av vår kunskap och forskning under våra öppna föreläsningar. Föreläsningarna hålls i Försvarshögskolans aula (Sverigesalen). Fri entré. Begränsat antal platser. Varmt välkommen!

Här kan du läsa om våra öppna föreläsningar. Anmäl ditt intresse (under fliken e-postpåminnelse) för att få information om kommande föreläsningar.

2015

Bara skog som brinner?

Måndagen den 19 oktober

Det finns stora brister i kopplingen mellan lagstiftning och centrala aktörers förmåga och beredskap att utföra sina uppdrag inom svensk krisberedskap visarutvärderingen av krishanteringen under den stora skogsbranden 2014.

Rapport från Crismart

Utredningen är gjord av Nationellt centrum för krishanteringsstudier vid Försvarshögskolan (Crismart) och den identifierar allvarliga brister som kan hänföras till oklarheter i krisberedskapssystemet. Till exempel visste flera aktörer som hanterade händelsen inte inom vilket lagrum de befann sig när de fattade beslut.

Brister i samverkan mellan myndigheter

En annan brist rör samverkan, som i det svenska systemet är en förutsättning för en lyckad krishantering. Under skogsbranden visade staben i Ramnäs att det gick relativt bra att etablera former och processer för samverkan. Däremot gick det mindre bra att uppnå gemensamma resultat såsom samlad lägesbild. Ofta läggs det för mycket kraft och tid på samverkansformer och för lite på vilket resultat som kommer ur samverkan.

Rapporten presenteras av Fredrik Bynander och Viktoria Asp.

-------------------------------------------------------------------------------

Ryssland visar sina militära muskler och värnar om sin nationella identitet

Den 28 april presenterades Försvarshögskolans forskningsprojektet "Rysslands förmågeutveckling 2020/2030" i form av en öppen föreläsning. Föreläsare var projektmedarbetarna fil dr Peter A Mattsson, PA/Övlt Jörgen Elfving, fil dr Ekaterina Kalinina och fil mag Margarita Jaintner.

Se föreläsningen här:

Här kan du ladda ner föreläsarnas presentationer:

Läs mer om Rysslands-projektet här.

-----------------------------------------------------------------------------

Mänsklig säkerhet och genderperspektiv: Nya vinklar på dagens säkerhetspolitiska problem och lösningar?

Den 21 januari hölls årets första öppna föreläsning på Försvarshögskolan. Föreläsare var docent Robert Egnell som pratade på temat mänsklig säkerhet och genderperspektiv - två tätt sammankopplade koncept som ger en ny förståelse för säkerhetspolitiska problem och lösningar.

Fokusera på det som verkligen dödar

Trots det många väpnade konflikterna i dag är det inte krigen i sig som skördar flest offer. I sin föreläsning pekar Robert Egnell på att det oftare handlar om att hantera det som verkligen orsakar död och lidande idag – sjukdomar, fattigdom, dålig samhällsstyrning, bristande respekt för mänskliga rättigheter, kriminalitet, bristande krishanteringsförmåga. De många hoten människor upplever kräver ett förebyggande perspektiv som hanterar grundorsakerna till konflikter, epidemier och katastrofer. Och för att vi ska klara av det krävs ett genderperspektiv i alla konfliktzoner.

Se hela föreläsningen här

'

Robert Egnell

Robert EgnellFöreläsare är Robert Egnell, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Han är för närvarande tjänstledig och verksam som docent och studierektor inom Security Studies Program vid Georgetown University där han forskar och undervisar om ämnen från mänsklig säkerhet och statsuppbyggnad till internationella insatser och hybridkrigföring. Han jobbar också för Georgetown Institute for Women, Peace and Security, där han fokuserar på genderperspektiv och kvinnors integrering i militära organisationer.

Föreläsningen hölls den 21 januari klockan 17.30.