Seminarieserier

Här presenterar vi seminarieserier inom olika ämnesområden vid Försvarshögskolan.

Gemensamma seminariet i internationella relationer

Deltagandet öppet för alla verksamma vid Utrikespolitiska Institutet, Försvarshögskolan, Stockholms Universitet och inom Stockholm Forum for Security Studies.

Militärhistoriska seminarier

Försvarshögskolans öppna militärhistoriska seminarier erbjuder en chans att ta del av aktuell forskning i en brett definierad militärhistorisk ram för alla intresserade.

Mötesplats IHT

Mötesplats IHT har två syften, dels att bjuda in till föreläsningar inom området samhällets säkerhet, men också att uppmuntra till ett levande nätverk.

Militärvetenskapliga institutionens högre seminarium

Militärvetenskapliga institutionens högre seminarium syftar till att stärka samverkan mellan såväl institutionens som andra forskningsmiljöer och tillhandahålla en plattform för vetenskaplig utveckling. Verksamheten är primärt ett arbetsseminarium.