Militärvetenskapliga institutionens högre seminarium

Militärvetenskapliga institutionens högre seminarium syftar till att stärka samverkan mellan såväl institutionens som andra forskningsmiljöer och tillhandahålla en plattform för vetenskaplig utveckling. Verksamheten är primärt ett arbetsseminarium. Diskussion av texter som befinner sig under arbete står därför i fokus.

Målgrupper

Seminariet har flera målgrupper. En av dem är disputerade och övriga forskare vid Militärvetenskpliga institutionen. Till seminariet kan också forskare från skolans övriga ämnen eller forskare från andra lärosäten bjudas in under förutsättning att de lägger fram texter som ligger i linje med institutionens kompetens- och forskningsområden. Därutöver är doktorander givetvis välkomna att ventilera avhandlingsavsnitt här.

Exempel på texter som behandlas på seminariet är artiklar under arbete, enskilda kapitel ur bokprojekt, avhandlingsavsnitt och forskningsrapporter för olika uppdragsgivare i olika skeden av färdigställande.

Syfte med seminariet

  • Genom konstruktiv kritik hjälpa forskare och doktorander att förbättra sina texter ur olika aspekter.
  • Genom kritisk och konstruktiv läsning samt diskussion av kollegors alster öka seminariedeltagarnas egna färdigheter och insikter.
  • Öka seminariedeltagarnas allmänbildning i övrigt kring den forskning som bedrivs inom de militärvetenskaliga ämnesområdena.

Ansvarig för seminarieserien och kontaktperson är Fredrik Thisner.

Kontaktperson

Fredrik Thisner
Universitetslektor
Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

Fredrik.Thisner [at] fhs.se