Schema för Militärvetenskapliga institutionens högre seminarium

Hösten 2015

Alla tider är 14.00 och 16.00 om inget annat anges.

Datum

Lokal

Ordförande

Respondent

2015-09-15

N 308

Åke Sivertun

Marian Rybanský (Övlt./Dr.)

Övlt. och Dr. Marian Rybanský vid tjeckiska Försvarsuniversitetet föreläser kring terräng- och framkomlighetsbedömningar. Rybanský är verksam i NATOs kommitté för framkomlighetsmodeller.

2015-10-07 Framtiden (DKV 25) Fredrik Thisner Carl-Henrik Styrenius (Övlt.)

Övlt. Carl-Henrik Styrenius, HKV, föreläser om sammanhanget mellan krigföringsnivårerna med utgångspunkt i ett nytt perspektiv särskilt framtaget för bedömningar av väpnade konflikters förutsättningar.

2015-11-18

N 204 B

Fredrik Eriksson

Ragnar Strandberg (MVI/KVA)

Texten behandlar tillkomsten av och det tänkta utnyttjandet av Stockholms fasta försvar mot landsidan i början av 1900-talet. Här behandlas taktiska och operativa överväganden samt byggnationernas koppling till frivilligt försvarsväsende och frivilliga civila finansiärer.