"Båtsmanshustrurna" militärhistoriskt seminarium

När: 2017-04-27 15:00 till 17:00

Var: Leijonsköldska salen Försvarshögskolan

Forskaren AnnaSara Hammar från Historiska institutionen, Stockholms universitet presenterar sitt pågående forskningsprojekt om "Båtsmanshustrurna".

Medan forskarna ägnat mycket möda för att utforska indelningsverket som system och dess personal i armén och flottan, så har familjerna och i synnerhet hustrurna ofta tenderat att komma i skymundan. Det här projektet syftar till att kasta nytt ljus över denna mindre belysta del av i första hand det marina indelningsverket.

Seminariet är öppet för allmänheten, ingen föranmälan krävs.