Docentföreläsning

När: 2017-03-22 15:00 till 17:00

Var: Leijonsköldska rummet

Dan Öberg, nybliven docent, håller föreläsningen Krigföringens vara: att forska om militära diskurser.

Dan Öberg är forskare och lärare i krigsvetenskap på militärvetenskapliga institutionen vid Försvarshögskolan.

Docentföreläsningen har titeln Krigföringens vara: att forska om militära diskurser. Den kommer att modereras av Jerker Widén, universitetslektor och docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Anmäl dig senast fredag 17 mars. Du som inte är anställd eller student vid Försvarshögskolan måste ange ditt personnummer.