Doktorandföreläsningar: "Lojal intill döden?" och "Vad händer i rymden?"

När: 2017-12-08 09:00 till 12:00

Var: Försvarsmaktens högkvarteret

Doktorander vid Försvarshögskolan presenterar sin forskning för Försvarsmakten.

Lojal intill döden? - Torbjörn Engelkes

Lojalitet ses i många militära organisationskulturer som en mycket viktig dygd, kanske den viktigaste - men vad är egentligen lojalitet och hur yttrar den sig? Ska jag vara lojal mot mina kamrater och skydda dem till varje pris (på bekostnad av att lösa uppgiften) eller är det uppgiften som står över allt medan kamraterna kan offras? Denna dubbelhet återfinns även i Försvarsmaktens egen värdegrund där lojaliteten mot varandra men också mot uppdraget och mot givna beslut betonas särskilt. Så vem eller vad hedrar du och vem eller vad sviker du när det verkligen gäller?

Torbjörn Engelkes är överstelöjtnant vid Livgardet och arbetade senast som exekutiv stabschef för Regional stab mitt. Idag är Torbjörn doktorand vid Försvarshögskolans ledarskapsavdelning samt vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Vad händer i rymden? - Lisa Justesen

Vi har blivit alltmer beroende av rymden. Det som händer i rymden påverkar hela den internationella dynamiken. Somliga hävdar att USA:s ekonomi och dess militära makt skulle implodera utan satelliter. Men vad vet vi egentligen? Min forskning syftar till att öka förståelsen för vad som händer i rymden och hur det påverkar världsordningen, samt hur rymden reflekterar en ny typ av världsordning.

Lisa Justesen är major, har tjänstgjort på F17 och arbetade senast på Högkvarteret. Idag är Lisa doktorand vid Försvarshögskolans Militärvetenskapliga institution samt vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.

Här kan du läsa mer om Torbjörn Engelkes och Lisa Justesens forskning (PDF, 158 kB).

Anmälan krävs, kontakta Anders Claréus, anders.clareus [at] mil.se