Field Study Methodology in International Relations: Studying War and Peace in Okinawa

När: 2017-12-11 13:00 till 14:30

Var: Leijonsköldska salen Försvarshögskolan

Välkommen till ett öppet forskningsseminarium med professor Akitoshi Miyashita från Tokyo International University.

Läs mer om forskningsseminariet och anmäl dig här.

Medverkar gör:

Akitoshi Miyashita Professor of International Relations at Tokyo International University, and the author of Limits to Power: Asymmetric Dependence and Japanese Foreign Aid Policy (Lexington Books, 2003) and Handbook on Japanese Postwar Diplomatic Relations (Minerva Shobo, 2017).

Moderator: Linus Hagström, professor i statsvetenskap med säkerhetspolitisk inriktning vid Försvarshögskolan och seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet.

Seminarieserien om Japan är ett samarrangemang mellan Försvarshögskolan, Utrikespolitiska institutet, Stockholms handelshögskola och Stockholms universitet. Serien innehåller månadseminarier om japansk ekonomi, politik och samhälle.