Makoto Onodera, japansk militärattaché i Stockholm under andra världskriget.

När: 2017-02-23 15:00 till 17:00

Var: Leijonsköldska rummet

Öppet militärhistoriskt seminarium.

Docent Bert Edström presenterar sin forskning om Makoto Onodera, japansk militärattaché i Stockholm under det andra världskriget.

Bert Edström är docent i japanologi vid Stockholms universitet och Non-resident Senior Research Fellow vid Institute for Security and Development Policy. Han disputerade 1988 på en avhandling om japansk utrikespolitik och har sedan 1995 forskat kring Onodera och hans verksamhet i Stockholm, bl a utifrån material i SÄPÖ:s arkiv men också från arkiv i USA och Storbritannien.

Varmt välkommen!