Högskoleförvaltningen

 • Fernando Adana mer information

  Helpdesktekniker
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  fernando.adana [at] fhs.se

 • Fadia Amir mer information

  Ekonom
  Högskoleförvaltningen, Ekonomiavdelningen

  Fadia.Amir [at] fhs.se / +46 8-55342964

 • Anna-Lena Andersson mer information

  Bibliotekarie - Förvärv
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för medier

  Anna-Lena.Andersson [at] fhs.se / +46 8-55342558

 • Johan Andersson mer information

  Biblioteksassistent - Tidskrifter, Biblioteksfilial Högkvarteret
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för medier

  Johan.Andersson [at] fhs.se / +46 8-55342751

 • Åsa Anthony mer information

  HR-chef
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  asa.anthony [at] fhs.se / +46 8-55342539

 • Sabina Asplund mer information

  Vaktmästare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Lokalförsörjningssektionen

  Sabina.Asplund [at] fhs.se

 • Sofia Asplund mer information

  Inköpare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Inköpssektionen

  Sofia.Asplund [at] fhs.se / +46 8-55342613

 • Bengt Axelsson mer information

  Expert
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  bengt.axelsson [at] fhs.se

 • Anna-Lena Bard mer information

  Kommunikatör
  Högskoleförvaltningen, Kommunikationsavdelningen

  Anna-Lena.Bard [at] fhs.se / +46 8-55342602

 • Susanne Bengtsson mer information

  Handläggare protokollära internationella frågor
  Högskoleförvaltningen, Högskolesekretariatet

  Susanne.Bengtsson [at] fhs.se / +46 8-55342523

 • Christer Berggren mer information

  Systembibliotekarie
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för medier

  Christer.Berggren [at] fhs.se / +46 8-55342561

 • Hanna Berggren mer information

  Sektionschef för inköpssektionen
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Inköpssektionen

  Hanna.Berggren [at] fhs.se / +46 855342967

 • Caroline Bjurström mer information

  Utbildningshandläggare
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Caroline.Bjurstrom [at] fhs.se

 • Helén Blomberg mer information

  Bitr. bibliotekschef
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Ledning

  Helen.Blomberg [at] fhs.se / +46 8-55342582

 • Lisa Buijsse mer information

  HR Specialist
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Lisa.Buijsse [at] fhs.se / +46 8-55342684

 • Malin Bäckström mer information

  helpdesktekniker
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  Malin.Backstrom [at] fhs.se

 • Niclas Crona mer information

  Biblioteksassistent - Läromedelsdistribution
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för medier

  Niclas.Crona [at] fhs.se

 • Jörgen Croon mer information

  C AVS
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Ledning

  Jorgen.Croon [at] fhs.se / +46 8-55342569

 • Margaretha Dahlin Blohm mer information

  Avdelningschef
  Högskoleförvaltningen, Högskolesekretariatet

  margaretha.dahlinblohm [at] fhs.se / +46 8-55342618

 • Francisco de Sousa mer information

  Helpdesktekniker
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  Francisco.deSousa [at] fhs.se / +46 8-55342545

 • Maria Edlund mer information

  Hälsopedagog
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Maria.Edlund [at] fhs.se / +46 8-55342538

 • Romulo Enmark mer information

  Rektor
  Högskoleförvaltningen, Rektor

  romulo.enmark [at] fhs.se / +46 8-55342501

 • Madhu Ericson mer information

  Ekonom/stf C EK
  Högskoleförvaltningen, Ekonomiavdelningen

  Madhu.Ericson [at] fhs.se / +46 8-55342587

 • Björn Ericsson mer information

  Bibliotekarie
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Bjorn.Ericsson [at] fhs.se / +46 8-55342640

 • Maja Eriksson Kirilova mer information

  Forskare
  Högskoleförvaltningen, Rektor

  Maja.ErikssonKirilova [at] fhs.se / +46 8-55342502

 • Charlotte Eriksson mer information

  Arkivarie
  Högskoleförvaltningen, Högskolesekretariatet

  Charlotte.Eriksson [at] fhs.se / +46 8-55342575

 • Andrus Ers mer information

  Forskningssamordnare
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Andrus.Ers [at] fhs.se / +46 8-55342985

 • Birgitta Eskilsson mer information

  Högskoleförvaltningen, Högskolesekretariatet

  Birgitta.Eskilsson [at] fhs.se

 • Sonja Fagerholm mer information

  Bibliotekarie
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Sonja.Fagerholm [at] fhs.se / +46 8-55342529

 • Britt-Marie Falk mer information

  Chefssekreterare
  Högskoleförvaltningen, Högskolesekretariatet

  britt-marie.falk [at] fhs.se / +46 8-55342503

 • Cilla Fernum mer information

  Registrator
  Högskoleförvaltningen, Högskolesekretariatet

  Cilla.Fernum [at] fhs.se / +46 8-55342823

 • Hans Forsström mer information

  Säkerhetschef
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Ledning

  Hans.Forsstrom [at] fhs.se / +46 8-55342938

 • Lasse Franzén mer information

  Projektledare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Lokalförsörjningssektionen

  lars.franzen [at] fhs.se / +46 8-55342762

 • Christian Friman mer information

  Verksamhetskoordinator
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Ledning

  Christian.Friman [at] fhs.se / +46 8-55342585

 • Mattias Fröberg mer information

  Drifttekniker
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  mattias.froberg [at] fhs.se / +46 8-55342545

 • Anna Gahnberg mer information

  IT-Pedagog
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Anna.Gahnberg [at] fhs.se / +46 8-55342565

 • Helene Gebele mer information

  Bibliotekarie - Stöd till forskning och utbildning
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för medier

  Helene.Gebele [at] fhs.se / +46 8-55342989

 • Helena Grahn mer information

  Bibliotekarie
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Helena.Grahn [at] fhs.se / +46 8-55342548

 • Maria Gustafsson mer information

  Avdelningschef FUS
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  maria.gustafsson [at] fhs.se / +46 8-55342517

 • Nike Gårdinger mer information

  HR-specialist
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Nike.Gardinger [at] fhs.se / +46 8-55342674

 • Bahia Haidari mer information

  Lönehandläggare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Bahia.Haidari [at] fhs.se / +46 8-55342877

 • Annelie Hammarfeldt mer information

  drifttekniker
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  annelie.hammarfeldt [at] fhs.se / +46 8-55342545

 • Catarina Heed mer information

  Lönehandläggare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Catarina.Heed [at] fhs.se / +46 8-55342537

 • Desirée Hervard mer information

  Studie- och yrkesvägledare
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Desiree.Hervard [at] fhs.se / +46 8-55342932

 • Monica Häggkvist mer information

  HR Specialist
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Monica.Haggkvist [at] fhs.se / +46 8-55342574

 • Richard Jangklev mer information

  Controller
  Högskoleförvaltningen, Planeringsavdelningen

  Richard.Jangklev [at] fhs.se / +46 8-55342934

 • Christian Johansson mer information

  IT-Specialist
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  Christian.Johansson [at] fhs.se / +46 8-55342545

 • Eva Johansson mer information

  Ekonomihandläggare
  Högskoleförvaltningen, Ekonomiavdelningen

  Eva.Johansson2 [at] fhs.se / +46 8-55342907

 • Lina Johansson mer information

  Handläggare
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Lina.Johansson [at] fhs.se / +46 8-55342942

 • Carina Jonsson mer information

  Kommunikatör
  Högskoleförvaltningen, Kommunikationsavdelningen

  Carina.Jonsson [at] fhs.se / +46 8-55342531

 • Maria Juntura mer information

  Högskolejurist
  Högskoleförvaltningen, Högskolesekretariatet

  Maria.Juntura [at] fhs.se / +46 8-55342527

 • Carin Jutterström mer information

  Handläggare, kvalificerad
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Carin.Jutterstrom [at] fhs.se / +46 8-55342639

 • Catharina Jönsson mer information

  Administratör
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Ledning

  catharina.jonsson [at] fhs.se / +46 8-55342789

 • Peter Landén mer information

  Lokalansvarig
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Lokalförsörjningssektionen

  Peter.Landen [at] fhs.se / +46 8-55342553

 • Anna-Karin Larsson mer information

  IT-pedagog
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Anna-Karin.Larsson [at] fhs.se / +46 8-55342984

 • Frédérique Lémery mer information

  Tjänstledig
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Frederique.Lemery [at] fhs.se / Tjänstledig

 • Viktor Lundborg mer information

  Högskoleförvaltningen, Planeringsavdelningen

  Viktor.Lundborg [at] fhs.se / +46 8-55342991

 • Camilla Magnusson mer information

  Kommunikationschef
  Högskoleförvaltningen, Kommunikationsavdelningen

  Camilla.Magnusson [at] fhs.se / +46 8-55342736

 • Ulv Mattsson mer information

  Bibliotekarie - Stöd till forskning, DIVA
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Ulv.Mattsson [at] fhs.se / +46 8-55342564

 • Jerker Melin mer information

  Hantverkare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Lokalförsörjningssektionen

  Jerker.Melin [at] fhs.se

 • Björn Miksch mer information

  Handläggare LADOK -frågor
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Bjorn.Miksch [at] fhs.se / +46 8-55342862

 • Raheleh Mohebbi mer information

  Bibliotekarie
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Raheleh.Mohebbi [at] fhs.se / +46 8-55342890

 • Sten Munck af Rosenschöld mer information

  Konstansvarig
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Lokalförsörjningssektionen

  sten.munck-af-rosenschold [at] fhs.se / +46 8-55342986

 • Catrin Mårdell mer information

  Bibliotekschef
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Ledning

  Catrin.Mardell [at] fhs.se / +46 8-55342566

 • Anders Nilsson mer information

  IT-Specialist
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för medier

  Anders.Nilsson [at] fhs.se

 • Anja Nord mer information

  Ekonomihandläggare
  Högskoleförvaltningen, Ekonomiavdelningen

  Anja.Nord [at] fhs.se / +46 8-55342627

 • Camilla Norrbin mer information

  Kvalificerad forskningshandläggare
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Camilla.Norrbin [at] fhs.se / +46 8-55342739

 • Björn Ohlsson mer information

  HR-specialist
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Bjorn.Ohlsson [at] fhs.se / +46 8-55342542

 • Maria Perényi mer information

  Anna Lind-biblioteket - Anna Lindh Library
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Maria.Perenyi [at] fhs.se / +46 8-55342525

 • Alexander Petersson mer information

  Drifttekniker
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  Alexander.Petersson [at] fhs.se

 • Christer Pettersson mer information

  Vaktmästare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Lokalförsörjningssektionen

  Christer.Pettersson [at] fhs.se / +46 8-55342576

 • Otto Ramirez mer information

  IT-chef/stf C AVS
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  otto.ramirez [at] fhs.se / +46 8-55342993

 • Emelie Roos mer information

  Jurist
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Inköpssektionen

  Emelie.Roos [at] fhs.se / +46 55342970

 • Ingegerd Rydberg mer information

  Ekonom
  Högskoleförvaltningen, Planeringsavdelningen

  Ingegerd.Rydberg [at] fhs.se / +46 8-55342592

 • Niklas Sagrén mer information

  Kommunikatör
  Högskoleförvaltningen, Kommunikationsavdelningen

  Niklas.Sagren [at] fhs.se / +46 8-55342730

 • Tom Samuelsson mer information

  Digital strateg
  Högskoleförvaltningen, Kommunikationsavdelningen

  Tom.Samuelsson [at] fhs.se / +46 8-55342960

 • Yvonne Sandfeldt mer information

  Ekonomichef
  Högskoleförvaltningen, Ekonomiavdelningen

  Yvonne.Sandfeldt [at] fhs.se / +46 55342550

 • Patrik Selander mer information

  IT-tekniker
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  patrik.selander [at] fhs.se / +46 8-55342545

 • Fredrika Sinclair mer information

  Utbildningshandläggare
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Fredrika.Sinclair [at] fhs.se / 073-4210569

 • Ewa Skoog Haslum mer information

  Vicerektor
  Högskoleförvaltningen, Rektor

  Ewa.SkoogHaslum [at] fhs.se / +46 8-55342709

 • Ellen Strömbäck mer information

  HR Specialist
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Ellen.Stromback [at] fhs.se / +46 8-55342512

 • Kjell Tapper mer information

  Helpdesktekniker
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, IT-sektionen

  Kjell.Tapper [at] fhs.se / +46 8 55342545

 • Esther Thegel mer information

  Bibliotekarie - Fjärrlån
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för medier

  Esther.Thegel [at] fhs.se / +46 8-55342642

 • Anna-Karin Thimgren mer information

  Biträdande avdelningschef FUS
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Anna-karin.Thimgren [at] fhs.se / +46 8-55342806

 • Anette Thorne mer information

  Ekonomihandläggare
  Högskoleförvaltningen, Ekonomiavdelningen

  Anette.Thorne [at] fhs.se / +46 8-55342536

 • Petra Thorsson mer information

  Bibliotekarie
  Högskoleförvaltningen, Högskolebiblioteket, Sektionen för lärandestöd

  Petra.Thorsson [at] fhs.se / +46 8-55342675

 • Carl Thörner mer information

  Utbildningshandläggare
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Carl.Thorner [at] fhs.se / +46 8-55342828

 • Hans Troedsson mer information

  Militär bemannare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Hans.Troedsson [at] fhs.se / +46 8-55342549

 • Johanna Törnbrand mer information

  Inköpsadministratör
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Inköpssektionen

  johanna.tornbrand [at] fhs.se / +46 8-55342591

 • Amanda Webrink mer information

  Registrator
  Högskoleförvaltningen, Högskolesekretariatet

  Amanda.Webrink [at] fhs.se / +46 8-55342599

 • Karl Weigelt mer information

  Kvalificerad forsknings- och utbildningshandläggare, fil. dr
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Karl.Weigelt [at] fhs.se / +46 8-55342524

 • Jörgen Westbom mer information

  Hantverkare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Lokalförsörjningssektionen

  Jorgen.Westbom [at] fhs.se

 • Anna Westerberg mer information

  Utbildningshandläggare
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  Anna.Westerberg [at] fhs.se / +46 8-55342915

 • Victoria Wickman mer information

  Controller
  Högskoleförvaltningen, Planeringsavdelningen

  Victoria.Wickman [at] fhs.se / +46 8-55342852

  Verksamhetscontroller

 • Elenore Wrangö mer information

  Upphandlare
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för verksamhetsservice, Inköpssektionen

  Elenore.Wrango [at] fhs.se / +46 855342567

 • Mattias Åberg mer information

  Utbildningshandläggare
  Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

  mattias.aberg [at] fhs.se / +46 8-55342863

 • Jonna Åkerlund mer information

  HR Specialist
  Högskoleförvaltningen, Avdelningen för human resources

  Jonna.Akerlund [at] fhs.se / +46 8-55342540

 • Pernilla Öhrström mer information

  Planeringschef
  Högskoleförvaltningen, Planeringsavdelningen

  Pernilla.Ohrstrom [at] fhs.se / +46 8-55342729