Militära programledningen

 • Mikael Aasa mer information

  Produktionsledare
  Militära programledningen, Samordningsavdelningen

  Mikael.Aasa [at] fhs.se / +46 8-55342977

 • Mats Bergh mer information

  Militära programledningen, Programledning SU

  Mats.Bergh [at] fhs.se

 • Claes Bergström mer information

  Utvecklingschef
  Militära programledningen, Samordningsavdelningen

  Claes.Bergstrom [at] fhs.se / +46 8-55342918

 • Bruno Clason mer information

  Kval handläggare
  Militära programledningen, Programledning OP

  Bruno.Clason [at] fhs.se / +46 8-55342959

 • Hans-Olof Dahl mer information

  Studerandeavdelningschef TSK
  Militära programledningen, [Missing text /templates/netr/person/programledningtsk for sv]

  hans-olof.dahl [at] fhs.se / +46 8-55342698

 • Claes Deshayes mer information

  Studerandeavdelningschef SU
  Militära programledningen, Programledning SU

  claes.deshayes [at] fhs.se / +46 8-55342630

 • Per Eliasson mer information

  Studerandeavdelningschef SU
  Militära programledningen, Programledning SU

  Per.Eliasson [at] fhs.se / +46 8-55342609

 • Pernilla Foyer mer information

  Kvalitetsansvarig
  Militära programledningen, Programledning OP

  Pernilla.Foyer [at] fhs.se / +46 8-55342756

  Pernilla Foyer, Officer (OHS, 1994) och Filosofie Doktor i Biologi/Etologi (Försvarshögskolan och Linköpings Universitet, 2015). Fil.Mag Biologi (Lunds Universitet, 2005). Kvalitetsansvarig för Officersprogrammet, Militära Programledningen (MPL), Programledningen för Officersprogrammet (PLOP).

 • Nina Gemvik mer information

  Kval handläggare
  Militära programledningen, Samordningsavdelningen

  Nina.Gemvik [at] fhs.se / +46 8-55342944

  Ansvarar för frågor rörande internationellt utbildningssamarbete på de militära utbildningarna vid Försvarshögskolan.

 • Hans Granlund mer information

  C MPL
  Militära programledningen, Ledning

  Hans.Granlund [at] fhs.se / +46 8-55342741

 • Ingemar Gustafsson mer information

  Progch OP
  Militära programledningen, Programledning OP

  Ingemar.Gustafsson [at] fhs.se / +46 8-55342628

 • Olof Ljung mer information

  Militära programledningen, Ledning

  Olof.Ljung [at] fhs.se / +46 8-55342832

 • Christer Mildenberger mer information

  Handläggare
  Militära programledningen, Programledning OP

  Christer.Mildenberger [at] fhs.se / +46 8-55342976

 • Peter Mårdell mer information

  C samordningsavdelningen/Verksamhetsledare
  Militära programledningen, Samordningsavdelningen

  Peter.Mardell [at] fhs.se / +46 8-55342647

 • Stefan Nordberg mer information

  Studerandeavdelningschef HSU
  Militära programledningen, Programledning HSU

  Stefan.Nordberg [at] fhs.se / +46 8-55342952

 • Kristofer Nygren mer information

  Programhandläggare (SU och HSU)
  Militära programledningen, Programledning HSU

  Kristofer.Nygren [at] fhs.se / +46 8-55342995

 • Hans-Göran Olsson mer information

  Programchef HSU
  Militära programledningen, Programledning HSU

  Hans-Goran.Olsson [at] fhs.se / +46 8-55342697

 • Anders Palmgren mer information

  militär lärare och forskare/Programchef HOP
  Militära programledningen, Ledning

  Anders.Palmgren [at] fhs.se / +46 8-55342641

 • Jörgen Rosén mer information

  Programchef SU
  Militära programledningen, Programledning SU

  Jorgen.Rosen [at] fhs.se

 • Per Sarri mer information

  VFU samordnare och administration
  Militära programledningen, Programledning OP

  Per.Sarri [at] fhs.se / +46 8-55342643

 • Ann-Carol Wallgren Falk mer information

  TB Officer
  Militära programledningen, Programledning HSU

  Ann-Carol.WallgrenFalk [at] fhs.se / +46 8-55342856

 • Mikael Wassdahl mer information

  Studerandeavdelningschef HSU
  Militära programledningen, Programledning HSU

  Mikael.Wassdahl [at] fhs.se