Militärvetenskapliga institutionen

 • Hans Ahlqvist mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Hans.Ahlqvist [at] fhs.se / +46 8-55342528

 • Peter Ahlström mer information

  Sektionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Peter.Ahlstrom [at] fhs.se / +46 8-55342663

 • Daniel Amann mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Daniel.Amann [at] fhs.se / +46 8-55342701

 • Isabell Andersson mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  Isabell.Andersson [at] fhs.se / +46 8-55342519

 • Kent Andersson mer information

  Lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Kent.Andersson [at] fhs.se / +46 8-55342836

  Kent Andersson har arbetat på Försvarshögskolan sedan 2010, först som lärare, men sedan 2013, som doktorand. Kent har en yrkesbakgrund i Försvarsmakten där han arbetat, som officer, med utvecklingsfrågor, främst inom ledningsområdet.

 • Jacqueline Anwar mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

  Jacqueline.Anwar [at] fhs.se

 • Claudia Baisini mer information

  Forskningsassistent
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Claudia.Baisini [at] fhs.se

 • Martin Bang mer information

  Doktorand
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Martin.Bang [at] fhs.se / +46 8-55342910

  Dr. Martin Bang is a non-commissioned officer in the Swedish armed forces. Martin holds a Ph.D. in Military Technology Science, a Master's degree in Political Science and a Bachelor's degree in Criminology.

  His research area is methods for military intelligence analysis.

 • Per Barius mer information

  Sektionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  Per.Barius [at] fhs.se / +46 8-55342994

 • Nicoletta Baroutsi mer information

  Forskningsassistent
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  Nicoletta.Baroutsi [at] fhs.se / +46 733-943769

  Nicoletta är en doktorand med intresse för ledning vid större samhällskriser. Fokus för hennes forskning är utvärdering av ledningens prestation vid skarpa insatser och övningar.

 • Erik Bergkvist mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Erik.Bergkvist [at] fhs.se / +46 8-55342578

 • Jon Björkebaum mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Jon.Bjorkebaum [at] fhs.se / +46 8-55342535

 • Jonas Björkqvist mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Jonas.Bjorkqvist [at] fhs.se / +46 8-55342738

 • Emma Björnehed mer information

  Biträdande lektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Emma.Bjornehed [at] fhs.se

  Dr. Emma Björnehed is Assistant Professor (biträdande lektor) in War Studies at the Tactical Warfare Division, Maritime Operations Sections.

  Björnehed received her PhD in Political Science from Uppsala University, Sweden, in 2012. She also has a M.Soc.Sci. in Peace and Conflict Studies from Uppsala University (2003), and a BA in International Relations and Development Studies from the University of Sussex, UK (2001).

 • Ola Bogren mer information

  Sektionschef/lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  ola.bogren [at] fhs.se / +46 8-55342685

  Ola Bogren, chef för sektionen för operationskonst.
  Kommendörkapten och Sjökapten
  Bachelor of Science in Nautical Science

 • Stefan Borg mer information

  Lektor, biträdande
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Stefan.Borg [at] fhs.se / +46 8-55342930

 • Peter Bull mer information

  Lektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  peter.bull [at] fhs.se / +46 8-55342689

 • Anders Christensson mer information

  ProjL AQUA/STRATMAS
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  s.anders.christensson [at] fhs.se / +46 8-55342606

  Vid ledning fattas beslut som är beroende av varandra. Här är balansen mellan mål-medel-resurser av vikt. Operativt skall funktion tid och rum ge utrymme för taktiska eld-rörelse-skydd beteenden. Ledningssystemet skall länka samman dessa olika skalor av variationer och förmedla en konsekvent lägesbild. All nödvändig fakta om situationen och om egna förmågor skall ge möjlighet att spela, och optimera förutsättningarna till seger.

 • Irene Clément mer information

  Sektionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Irene.Clement [at] fhs.se / +46 8-55342596

 • Knut-Olav Drivenes mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Knut-Olav.Drivenes [at] fhs.se / +46 8-55342695

 • Thomas Ekström mer information

  Projektsamordnare
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Thomas.Ekstrom [at] fhs.se / +46 8-55342605

 • Jan Eldeblad mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Jan.Eldeblad [at] fhs.se

 • Johan Elg mer information

  Doktorand i krigsvetenskap
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  johan.elg [at] fhs.se / +46 70-3421958

 • Magnus Ellvén mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Magnus.Ellven [at] fhs.se / +46 8-55342917

 • Anders Enström mer information

  Sektionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Anders.Enstrom [at] fhs.se / +46 8-55342837

  Övlt/LtCol Anders Enström
  Chef TA Marin / Head of Naval Operations Section
  Militärvetenskapliga Instutitionen / Department of War Studies

 • Lars Ericson Wolke mer information

  Professor i historia
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

  lars.ericsonwolke [at] fhs.se / +46 8-55342607

 • Marika Ericson mer information

  Doktorand i militärteknik
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Marika.Ericson [at] fhs.se / +46 8-55342816

  Jag har en bakgrund inom civil och militär krishantering från bl.a. Krisberedskapsmyndigheten (numera MSB), Försvarsmakten, Svenska Röda korset och Internationella Röda Korskommittén. Jag har jobbat som juridisk rådgivare i Försvarsmakten hemma i Sverige och internationellt. Sedan 2011 arbetar jag på Försvarshögskolan, på Crismart och Folkrättscentrum och sedan 2012 är jag doktorand i folkrätt och militärteknik. Jag undervisar och forskar i huvudsak i två ämnen, internationell rätt med inriktning cyberoperationer och nationell rätt med fokus på lagstiftning för krisberedskap och totalförsvar.

 • Anders Ericsson mer information

  Lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Anders.Ericsson [at] fhs.se / +46 8-55342662

 • Fredrik Eriksson mer information

  Universitetslektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

  Fredrik.Eriksson [at] fhs.se / +46 8-55342860

 • Gunilla Eriksson mer information

  Lektor, Biträdande
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Gunilla.Eriksson [at] fhs.se / +46 8-55342903

 • Keith Farr mer information

  Universitetsadjunkt i Engelska
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

  Keith.Farr [at] fhs.se / +46 8-55342945

 • Orla Fehrling mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

  Orla.Fehrling [at] fhs.se / +46 8-55342572

 • Alastair Finlan mer information

  Professor
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Alastair.Finlan [at] fhs.se / +46 8-55342533

 • Stefan Fjärdhammar mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  stefan.fjardhammar [at] fhs.se / +46 8-55342817

 • Anders Frank mer information

  Sektionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Spelsektionen

  Anders.Frank [at] fhs.se / +46 8-55342608

  Anders är sektionschef för spelsektionen och aktivitetsansvarig för FoT-uppdraget kring spel.

 • Robert Frisk mer information

  Doktorand i krigsvetenskap
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Robert.Frisk [at] fhs.se / +46 8-55342965

 • Martin Frood mer information

  Universitetsadjunkt i Engelska
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

  martin.frood [at] fhs.se / +46 8-55342943

 • Staffan Granberg mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Spelsektionen

  Staffan.Granberg [at] fhs.se / +46 8-55342657

 • Håkan Gunneriusson mer information

  Fo-företr Markop
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Hakan.Gunneriusson [at] fhs.se

  Forskningsföreträdare Markoperativt/taktiskt perspektiv.
  Gästforskare vid centre of Conflict, Rule of Law and Society, Bournemouth University

 • Maria Gussarsson mer information

  Univeristetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

  Maria.Gussarsson [at] fhs.se

 • Michael Gustafson mer information

  Lärare/forskare
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  michael.gustafson [at] fhs.se / +46 8-55342636

 • Mårten Hagardson mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Marten.Hagardson [at] fhs.se / +46 8-55342750

 • Johan Hansson mer information

  Avdelningschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, ledning

  Johan.Hansson [at] fhs.se / +46 8-55342920

 • Len Heinlaid mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Len.Heinlaid [at] fhs.se

 • Stephen Henly mer information

  Universitetsadjunkt i Engelska
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

  Stephen.Henly [at] fhs.se / +46 8-55342815

 • Lars Henåker mer information

  Doktorand
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Lars.Henaker [at] fhs.se / +46 8-55342563

 • Arash Heydarian Pashakhanlou mer information

  Biträdande lektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  arash.heydarian.pashakhanlou [at] fhs.se / +46 8-55342552

 • Karl Hickman mer information

  Universitetslektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Karl.Hickman [at] fhs.se / +46 8-55342748

 • Martin Holmberg mer information

  Professor
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik, ledning

  martin.holmberg [at] fhs.se / +46 8-55342868

 • Gunnar Hult mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik, ledning

  gunnar.hult [at] fhs.se / +46 8-55342810

  Gunnar Hult, stf chef för Militärvetenskapliga institutionen och professor i militärteknik vid dess Militärtekniska avdelning

 • Patrik Hulterström mer information

  Lärare Marin
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  patrik.hulterstrom [at] fhs.se / +46 8-55342874

  Kn/Capt. Patrik Hulterström
  Doktorand/PhD. Student, Lärare marin taktik/Teacher naval and marine tactics
  Militärvetenskapliga Institutionen/Department of War Studies
  FÖRSVARSHÖGSKOLAN / SWEDISH DEFENCE UNIVERSITY

  Adress:
  Box 278 05
  115 93 STOCKHOLM
  Drottning Kristinas väg 37
  Sverige / Sweden
  Telefon: +46 70-952 78 11
  E- post: patrik.hulterstrom [at] fhs.se
  Hemsida: www.fhs.se

 • Gazmend Huskaj mer information

  Doktorand
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Gazmend.Huskaj [at] fhs.se

 • Ulf Högström mer information

  HLä Markop
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Ulf.Hogstrom [at] fhs.se / +46 8-55342673

 • Per Iko mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Ledning

  Per.Iko [at] fhs.se

 • Eva Jensen mer information

  Universitetslektor i ledningsvetenskap
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Eva.Jensen [at] fhs.se / +46 8-55342610

 • Linda Johansson mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Linda.Johansson [at] fhs.se / +46 8-55342956

  Linda Johansson är fil. dr i filosofi och disputerade 2013 med avhandlingen "Autonomous Systems in Society and War - Philosophical Inquiries" på KTH. Hon arbetar som lärare och forskare vid Försvarshögskolan.

 • Stefan Johansson mer information

  Universitetslektor, Matematik
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Stefan.Johansson [at] fhs.se / +46 8-55342819

 • Björn Johnson mer information

  Lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Bjorn.Johnson [at] fhs.se / +46 8-51439796

 • Fredrik Johnsson mer information

  Doktorand
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Fredrik.Johnsson [at] fhs.se / +46 8-55342532

 • Anders Josefsson mer information

  Lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  Anders.Josefsson [at] fhs.se / +46 8-55342831

 • Lisa Justesen mer information

  Doktorand
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Lisa.Justesen [at] fhs.se / +46 8-55342559

 • Karolina Karlström mer information

  Sektionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

  karolina.karlstrom [at] fhs.se / +46 8-55342936

 • Kristina Kihlström mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Kristina.Kihlstrom [at] fhs.se / +46 8-55342911

 • Mara Kreslina mer information

  Universitetsadjunkt i Engelska
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

  mara.kreslina [at] fhs.se / +46 8-55342931

 • Per Kärrman mer information

  Lärare Mark
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Per.Karrman [at] fhs.se / +46 8-55342672

 • Nils Laestadius mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Nils.Laestadius [at] fhs.se / +46 8-55342516

  Nils Laestadius, Kn, MPU 14-15
  Markstrid
  MVI/ALM/MteS
  Tidigare VFU Markstridsskolan och I19/Pbat Pansarskyttekompani

 • Anders Larsson mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Anders.Larsson [at] fhs.se

 • Jarkko Leinonen mer information

  Lärare Mark
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  jarkko.Leinonen [at] fhs.se / +46 8-51439775

 • Jonas Lind mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Jonas.Lind [at] fhs.se

 • Per Lindahl mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Per.Lindahl [at] fhs.se

 • Rickard Lindborg mer information

  Chef
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Rickard.Lindborg [at] fhs.se

 • Jens Lindh mer information

  Studierektor grundnivå
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Jens.Lindh [at] fhs.se / +46 8 55342611

 • Hans Liwång mer information

  Universitetslektor/Tjänstledig
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Hans.Liwang [at] fhs.se

  Hans Liwång är Docent i militärteknik och Tekn.dr. och Tekn.lic. i sjöfart och marin teknik (Chalmers) och Civ.ing. i skeppsteknik (KTH). Hans Liwång har drygt 15 års erfarenhet från Försvarets materielverk, KTH och Försvarshögskolan.

 • Martin Lundmark mer information

  Universitetslektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Martin.Lundmark [at] fhs.se / +46 8-55342644

 • Stefan Lundqvist mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Stefan.Lundqvist [at] fhs.se / +46 8-55342668

 • Daniel Lynch mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Daniel.Lynch [at] fhs.se

 • Lars Löfgren mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Lars.Lofgren [at] fhs.se / +46 8-55342813

 • Anders Malm mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Anders.Malm [at] fhs.se

 • Lars Martinsson mer information

  Lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  lars.martinsson [at] fhs.se / +46 8-55342720

 • Peter Mattsson mer information

  Fo-företr OP SAM
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  peter.mattsson [at] fhs.se / +46 8-55342614

 • Mats Melltorn mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Mats.Melltorn [at] fhs.se / +46 8-55342740

  Lärare TA Marin

 • Ronny Modigs mer information

  Institutionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Ledning

  Ronny.Modigs [at] fhs.se / +46 8-55342905

 • Pia Molander mer information

  Fo-företr Spec Ops
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Pia.Molander [at] fhs.se / +46 8-55342648

 • Catarina Niklasson Schöön mer information

  Lä/Fo OP SAM
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Catarina.NiklassonSchoon [at] fhs.se / +46 8-55342824

 • Anders Nilsson mer information

  Systemutvecklare
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Spelsektionen

  Anders.Nilsson2 [at] fhs.se / +46 8-55342655

 • Jan Nilsson mer information

  Tf C LVA/Lärare KVA Opkonst
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Jan.Nilsson [at] fhs.se

 • Niklas Nilsson mer information

  Biträdande lektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Niklas.Nilsson [at] fhs.se / +46 8-55342858

 • Annette Nolan mer information

  Sektionschef Språk
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

  annette.nolan [at] fhs.se / +46 8-55342902

  Universitetsadjunkt KVA Språk

 • Lars-Johan Nordlund mer information

  Lärare luft
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  lars-johan.nordlund [at] fhs.se / +46 8-55342912

 • Martin Norsell mer information

  Prorektor/Professor i militärteknik
  Militärvetenskapliga institutionen, [Missing text /templates/netr/person/mta for sv], [Missing text /templates/netr/person/fou for sv]

  Martin.Norsell [at] fhs.se / +46 8-55342838

 • Anders Nygren mer information

  Lärare Luft
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Anders.Nygren [at] fhs.se / +46 8-55342650

  Lärare i luftoperationer/gemensamma operationer
  Examinator SU 3 Luft, SU 7 Luft, HSU 4, HSU 10 Valbar kurs Air Power

 • John Andreas Olsen mer information

  Professor adjungerad
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  JohnAndreas.Olsen [at] fhs.se

 • Mike Palmer mer information

  Universitetslektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Mike.Palmer [at] fhs.se

 • Ove Pappila mer information

  Lä/Fo OP SAM
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Ove.Pappila [at] fhs.se / +46 8-55342670

 • Jarmo Perkola mer information

  Lärare Mark
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  jarmo.perkola [at] fhs.se / +46 8-55342966

 • Stephan Persson-Tyrling mer information

  Lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  Stephan.Persson-Tyrling [at] fhs.se

 • Ulrica Pettersson mer information

  Lektor, Biträdande
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  Ulrica.Pettersson [at] fhs.se / +46 8-55342941

 • Michael Reberg mer information

  Sektionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  michael.reberg [at] fhs.se / +46 8-55342807

 • Mats Rehn mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Mats.Rehn [at] fhs.se / +46 8-55342871

 • Johan Rodensjö mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Johan.Rodensjo [at] fhs.se / +46 8-55342544

 • Daniel Rydberg mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Daniel.Rydberg [at] fhs.se

 • Joacim Rydmark mer information

  Ledn. vetenskap
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  Joacim.Rydmark [at] fhs.se / +46 8-55342621

  Joacim Rydmark är sedan den 1 feb 2015 doktorand i Ledningsvetenskap vid Försvarshögskolan, antagen vid Lunds universitet (LTH) i ämnet Risk och säkerhet. Joacims avhandlingsarbete handlar om metoder för beskrivnig av risker i dynamiska beslutssituationer, så som vid militär insatsledning.

  Joacim har sedan tidigare en Fil. lic i ämnet Offentlig förvaltning med Statsvetenskaplig inriktning från Göteborgs universitet. Joacim läste sin grundutbildning i Statsvetenskap vid Uppsala universitet.

 • Mikael Råman mer information

  Samordnare
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, ledning

  Mikael.Raman [at] fhs.se / +46 8-55342660

 • Hans Sandström mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Spelsektionen

  hans.sandstrom [at] fhs.se / +46 8-55342632

 • Martin Schüler mer information

  Doktorand
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik, ledning

  Martin.Schuler [at] fhs.se / +46 8-55342530

 • Johan Sigholm mer information

  Militär lärare/Forskare
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  johan.sigholm [at] fhs.se / +46 8-55342656

  Johan Sigholm undervisar och forskar i ämnet militärteknik, med fokus på framväxande informations- och kommunikationsteknik samt kvalificerade hot i cybermiljön. Han är teknologie doktor i informationsteknologi, flygingenjör och major i Flygvapnet.

 • Stefan Silfverskiöld mer information

  Universitetslektor i militärteknik/Ordf FoUN
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Stefan.Silfverskiold [at] fhs.se / +46 8-55342850

  Teknisk Doktor, Kommendörkapten

 • Åke Sivertun mer information

  Professor
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  ake.sivertun [at] fhs.se / +46 8-55342692

 • Toivo Sjöberg mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Toivo.Sjoberg [at] fhs.se

 • Ingvar Sjöblom mer information

  Fo-företr Targeting
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  ingvar.sjoblom [at] fhs.se / +46 8-55342622

  Universitetsadjunkt, fil.dr

 • Ulrika Sjöström mer information

  Administrativ chef
  Militärvetenskapliga institutionen, Ledning

  ulrika.sjostrom [at] fhs.se / +46 8-55342820

 • Guy Skingsley mer information

  Universitetsadjunkt i Engelska
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Språksektionen

  guy.skingsley [at] fhs.se / +46 8-55342927

 • Per Skoglund mer information

  Officer
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Per.Skoglund [at] fhs.se / +46 70-6766528

 • Ulrik Spak mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Ledningssektionen

  Ulrik.Spak [at] fhs.se / +46 8-55342623

 • Peter Sturesson mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Peter.Sturesson [at] fhs.se

  Kapten, Civilingenjör i Teknisk Fysik med Materialvetenskap. Doktorand i Militärteknik

 • Charles Sulocki mer information

  Lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Charles.Sulocki [at] fhs.se / +46 8-55342543

 • Christer Svanborg mer information

  HLä Info Ops
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Christer.Svanborg [at] fhs.se / +46 8-55342634

 • Karl Sörenson mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Karl.Sorenson [at] fhs.se / +46 8-55342896

 • Tamara Tawaefi mer information

  Doktorand
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Tamara.Tawaefi [at] fhs.se / +46 8-55342802

 • Fredrik Thisner mer information

  Universitetslektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

  Fredrik.Thisner [at] fhs.se / +46 8-55342840

 • Dilek Thulinsson mer information

  Verksamhetskoordinator
  Militärvetenskapliga institutionen, Ledning

  Dilek.Thulinsson [at] fhs.se / +46 8-55342678

 • Peter Thunholm mer information

  Professor i krigsvetenskap, stf avdelningschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, ledning

  Peter.Thunholm [at] fhs.se / +46 8-55342624

 • Ola Thunqvist mer information

  Sektionschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Ola.Thunqvist [at] fhs.se / +46 8-55342809

 • Mats Tornving mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Mats.Tornving [at] fhs.se / +46 8-55342845

  FHS MVI TA Marin
  08-553 428 45

 • Andreas Tägt mer information

  Lärare
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  Andreas.Tagt [at] fhs.se / +46 8-55342928

  Kn / Capt Andreas Tägt
  TA Marin / Naval Operations Section
  Militärvetenskapliga Instutitionen / Department of War Studies
  Försvarshögskolan/ Swedish Defence University
  Box 27805
  115 93 Stockholm
  Drottning Kristinas väg 37
  Sverige / Sweden
  www.fhs.se
  +46 76 8767726

 • Roger Tännström mer information

  Lärare Marin
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  roger.tannstrom [at] fhs.se / +46 8-55342654

 • Thomas Uneholt mer information

  Avdelningschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik, ledning

  Thomas.Uneholt [at] fhs.se / +46 8-55342679

 • Göran Walldén mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Goran.Wallden [at] fhs.se / +46 8-55342726

 • Soames Vatsel mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska system

  Soames.Vatsel [at] fhs.se

  Besöksadress även på MHS Karlberg, byggnad Nydal.
  tfn 0733 618837

 • Piotr Wawrzeniuk mer information

  Universitetsadjunkt
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

  Piotr.Wawrzeniuk [at] fhs.se / +46 8-55342849

 • Mikael Weissmann mer information

  Lektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

  Mikael.Weissmann [at] fhs.se / +46 8-55342580

  Dr. Mikael Weissmann is Associate Professor (docent) in War Studies (Military Operations) at the Dept. of Military Studies. He is also a Senior Research Fellow at the Swedish Institute of International Affairs's Asia program and a member of CSCAP-EU.

  Weissmann received his PhD in Peace and Development Research from the University of Gothenburg, Sweden, in 2009. He also holds a M.Soc.Sci. in Peace and Conflict Studies from Uppsala University (2003), and a BA in International Relations and Economics from the University of Queensland, Australia (2000).

  Weissmann has been a visiting fellow at the University of Warwick (UK) and Peking-, Renmin-, and China Foreign Affairs University (China).

 • Anders Westberg mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa funktioner

  Anders.Westberg [at] fhs.se

 • Jerker Widén mer information

  Fo-företr Marina Op
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marinsektionen

  jerker.widen [at] fhs.se / +46 8-55342625

  Professor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, samt
  docent i nordisk historia vid Åbo Akademi.

 • Anna-Karin Widhagen mer information

  Institutionsadministratör
  Militärvetenskapliga institutionen, Ledning

  Anna-Karin.Widhagen [at] fhs.se / +46 8-55342520

 • Patrik Wiklund mer information

  Universitetsadjunkt i Krigsvetenskap
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  patrik.wiklund [at] fhs.se / +46 8-55342956

 • Niklas Wikström mer information

  Studierektor
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, ledning

  Niklas.Wikstrom [at] fhs.se / +46 8-55342681

 • Stefan Wilson mer information

  Avdelningschef
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, ledning

  Stefan.Wilson [at] fhs.se / +46 8-55342507

 • Christian Wollert mer information

  Övningssamordnare
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma operationer

  Christian.Wollert [at] fhs.se

 • Carl von Gerber mer information

  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Carl.vonGerber [at] fhs.se / +46 8-55342715

  Lärare militärteknik

 • Bengt Vretblad mer information

  Professor emeritus
  Militärvetenskapliga institutionen, Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik, Sektionen för Militärtekniska tillämpningar

  Bengt.Vretblad [at] fhs.se / +46 8-55342826

 • Kent Zetterberg mer information

  Professor
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Militärhistoriska sektionen

  Kent.Zetterberg [at] fhs.se / +46 8-55342742

 • Gunnar Åselius mer information

  Professor i historia, särskilt militärhistoria, stf avdelningsch
  Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, ledning

  Gunnar.Aselius [at] fhs.se / +46 8-55342764

 • Dan Öberg mer information

  Fo-företr Luftop
  Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Lufsektionen

  dan.oberg [at] fhs.se / +46 8-55342693